tekstowo.pl

Flykkiller - FlyKKiller

Tłumaczenie:


Tatuś
był wielkim kapitanem
Głównym dowódcą

i

FlyKKiller'em,

Nigdy nie opuścił mostku przed północą,
ale
Co ja o tym wiem?

Ja
z moim rowerem

Załoga mogła by założyć na swoje odważne twarze
3 Małpy
Ślepa
Głucha
i Niema
I ty

Skąd masz te zadrapania?
Wchodząc na drzewa?

FlyKKiller
Nigdy nie opuszczaj mostku przed północą
FlyKKiller

Skąd masz te zadrapania?
Wchodząc na wysokie drzewa?
wspinając się w kaście
twój rzut jest później
4 razy 4, skórzane siedzenia
i blondynka na moim ramieniu

Chociaż

Tęsknię za powietrzem po deszczu
W moim statku kosmicznym
Teraz jako, że poszukuję
czegoś w rodzaju

Myśl o przyszłości sprawia, że czuję się

Niepewnie

czuję się

Nieokreślona

Te kilka rzeczy
Wierzyliśmy, że nigdy się nie zmienią:
Sposób w jaki wystawiasz swoja twarz do słońca.

FlyKKiller
Nigdy nie opuszczaj mostku przed północą
FlyKKiller

Trzymam moją lewą rękę
na moim prywatnym awaryjnym przycisku
Mogła bym mieć siebie, zamkniętą i bezpieczną
bezpieczną i zabezpieczoną
Wróć...
4 razy 4 rozprasza, wróć, i poszukuj dalej

FlyKKiller
Nigdy nie opuszczaj mostku przed północą
FlyKKiller

Tekst piosenki:


Daddy
was a great captain
commander-general
and, a
FlyKKiller (kkiller killer)
Never left a bridge before midnight,
but
what do I know about
me..
with my bike…
The crew would put on their brave faces
3 Monkeys
Blind,
Deaf
and Senseless
and you...
Where did you get that scrratch?
Climbing trees?

FlyKKiller
Never left a bridge before…
FlyKKiller..

Where did you get that scratch?
climbing high trees?
climbing caste,
your cast is later
4x4 leather seats..
and, a blonde on my arm
although,
I miss the air after rain…
in my spacecraft
now as I cruise
the sort of

the thought of future makes me feel…

Insecure

makes me feel

Uncertain

Those very few things
we believed would never change:
The way you put your face to the sun.

FlyKKiller...
Never left the bridge before
FlyKKiller

I keep my left hand
on my private emergency button
I could have myself locked up and safe
safe and secure
come back,
4x4 disperse, come back and cruise again

FlyKKiller...
Never left the bridge before
FlyKKiller...