Fiona - Love makes you blind

Tłumaczenie:


Widzę, że cierpisz i widać to jak na dłoni
Wygląda na to, że zawsze będziesz się tak czuł
Jasne, łatwo jest powiedzieć, że to przetrwasz
Nikt nie przechodzi przesz twoje piekło

Jak ona mogła odejść od takiej miłości?
Jak mogła robić cię w konia przez cały ten czas?
Czasami szeroko otwarte oczy nie zauważają tego co ma nadejść

Zgaduję
Że to prawda
Że miłość może cię
Miłość może cię oślepić

Miłość może cię oślepić
Wypalić oczy twojego serca
Yeah, miłość sprawia, że ślepniesz

Była w centrum twojego wszechświata
Była w centrum twojego życia
Była odpowiedzią na marzenie kochanka
Które może się spełnić raz, nigdy dwa

To tak jakbyś stanął przed falą przypływu
I każda kość została zmiażdżona w środku
Powiedziała, że tak nie może być
Wtedy się załamałeś i płakałeś
Wtedy mogłeś zobaczyć

Kiedyś bolało, a potem pokazało się jak na dłoni
Jak mogła robić cię w konia przez ten cały czas?

Zgaduję
Że to prawda
Że miłość może cię
Miłość może cię oślepić

Miłość może cię oślepić
Wypalić oczy twojego serca
Yeah, miłość sprawia, że ślepniesz
Odeszła i wypaliła oczy twojego serca
I im bardziej kochasz
Miłość czyni się ślepym

Tekst piosenki:


I see you're hurting and it shows like violet
Seems like you'll always feel this way
It sure is easy to say you'll survive it
No one's going through your hell

How could she walk away from so much love?
How could she fool you all this time?
Wide open eyes sometimes can't see it coming

I guess
It's true
That love can make you
Love can make you blind

Love makes you blind
Burns out the eyes of your heart
Yeah, love makes you blind

She was the center of your universe
She was the center of your life
She was the answer to a lover's dream
That maybe comes once, never twice

It's like you stood before a tidal wave
And every bone was crushed inside
She said it couldn't be
Then you were broke down and crying
Right then you could see

It used to hurt and then it shows like violet
How could she fool you all this time?

I guess
It's true
That love can make you
Love can make you blind

Love makes you blind
Burns out the eyes of your heart
Yeah, love makes you blind
Gone and burn out the eyes of your heart
Yeah, love makes you blind
And the more you love, yeah
Love makes you blind