tekstowo.pl

Fields Of The Nephilim - Last Exit For The Lost

Tłumaczenie:


Czy wyparłabyś się przyjemności by mnie zobaczyć
Czy to boli, ponieważ chcę byś została
Przeczeszę twe włosy w kolejnej dekadzie
Letnia kraina trzyma mnie w letniej mgle

Ból w miejscach gdzie płaczą kochankowie
Urządzanie gry od góry do dołu sali

Na zawsze pozostań na każdy dzień
Moja godność trwa
Na zawsze trwaj

Pomiędzy odstępami wzdłuż muru
Pojawiające się twarze co znikają o świcie
Zbliżamy się, widzę drzwi
Kthulhu wzywa bliżej i bliżej

Na zawsze trwaj
Na zawsze trwaj

Będziesz tego szukać to zajmie chwilę
Będziesz tego szukać nawet jeśli to tysiąc mil
Przyjmij to co los przynosi wieczność i pragnienie
Zmienię te twarze i wtedy zabiorę ich uśmiech

Zbliżamy się do ciebie widzę drzwi
Bliżej i bliżej lub czy to w ogóle tu

Na zawsze trwaj
Na zawsze trwaj

To mógł być mój ostatni odwrót
Ostatnie wyjście dla zagubionych
To mógł być mój ostatni odwrót
Ostatnie wyjście dla zagubionych
To mógł być mój ostatni odwrót
Cenny dla zagubionych

Tekst piosenki:


Would you pay life's pleasures to see me
Does it hurt for I want you to remain
I run your hair through in another decade
Summerland holds me in sumerian haze

Pain in places where the lovers mourn
Arranging the play things up and down the hall

Forever remain for every day
My honour remains
Forever remain

Between the spaces along the wall
Appearing faces that disappear at dawn
We're getting closer I can see the door
Closer and closer Kthulhu calls

Forever remain
Forever remain

You'll seek it it'll take a while
You'll seek this if it's a thousand miles
Take what fate brings eternal and desire
I'll change those faces then I take their smile

We're getting close to you I can see the door
Closer and closer or is it there at all

Forever remain
Forever remain

This could be my last regress
Last exit for the lost
This could be my last regress
Last exit for the lost
This could be my last regress
Precious for the lost