tekstowo.pl

Fasolki - Myj zęby

Tłumaczenie:


Brush, toothpaste, mug and warm water, and so the great adventure begins,
I clean my teeth because I know very well, that who doesn't then they'll be in trouble
In order to have healthy teeth, you only need to want it!
Brush brush little brush o-o-o
Dance with me, dance in circles o-o-o
To the right, to the left, to the left, to the right, o-o-o
After dinner spin jauntily o-o-o

Tekst piosenki:


Szczotka pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda,
myje zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty.
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
Szczotko, Szczotko, hej szczoteczko! O! O! O!
Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko. O! O! O!
W prawo, w lewo, w lewo,w prawo. O! O! O!
Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo. O! O! O!
Po jedzeniu kręć się żwawo. O! O! O!
Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć!