Faith Hill - Amazing grace

Tłumaczenie:


Niezwykła Łasko, jak słodki jest dźwięk,
Który ocalił nieszczęśniczkę taką jak ja.
Kiedyś byłam zagubiona, lecz teraz się odnalazłam,
Byłam ślepa, lecz teraz widzę.

To łaska nauczyła moje serce lęku
I ona mój lęk złagodziła.
Jak droga ta łaska się wydawała,
W momencie, gdy pierwszy raz uwierzyłam.

Gdy będziemy tu już dziesięć tysięcy lat
Lśniący jasno jak słońce;
Będziemy mieli nie mniej dni na sławienie Boga
Niż wtedy, gdy dopiero zaczęliśmy.

Tekst piosenki:


Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost but now I'm found,
Was blind but now I see.

T'was grace that taught my heart to fear
And grace my fear relieved
How precious did that grace appear,
The hour I first believed.

When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun;
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun.