tekstowo.pl

Ewelina Lisowska - Nowe Horyzonty

Tłumaczenie:


Will you find, fresh fields and pastures new behind the bend?
Fresh fields and pastures new?
Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend?

Will you find, fresh fields and pastures new the bend,
Fresh fields and pastures new?
Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend?


1.
Ask me whether you will find sweat and tears behind the bend?
I will answer You.
Behind every small tree,
a bad demon is hiding from the sky.
This way it is, that in the life is badly.
Round the corner in the black cape shiver is lurking.
This way it is, that is not feeling like them of looking at the sun.

Ref:
(ooooo) Fresh fields and pastures new.
Fresh fields and pastures new.
(ooooo) Fresh fields and pastures new.
Frash fields and pastures new.
Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend?
Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend?

2.
Ask me whether you will find the smile and the love letter behind the bend?
I will answer You.
Behind this big stone.
He is hiding you from the hell,
angel dresms.
This way it is, at times you feel, that everything is already well,
you have love and money.
This way it is, happiness is being poured from the sky on two of you.

Ref:
(ooooo) Fresh fields and pastures new the bend.
Fresh fields and pastures new.
(ooooo) Fresh fields and pastures new the bend.
Fresh fields and pastures new.
Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend?
Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend?

Will you find, fresh fields and pastures new the bend?
Fresh fields and pastures new?

Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend,
fresh fields and pastures new?

Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend,
fresh fields and pastures new?

Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend,
fresh fields and pastures new?

Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend,
fresh fields and pastures new?

Ask me!
Will you find, fresh fields and pastures new the bend,
fresh fields and pastures new?

Tekst piosenki:


Czy znajdziesz za zakrętem, nowe horyzonty ?
Nowe horyzonty ? yy, yy.
Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem, nowe horyzonty ?

Czy znajdziesz za zakrętem, nowe horyzonty,
Nowe horyzonty ? yy, yy.
Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem, nowe horyzonty ? yy, yy.

1.
Zapytaj mnie czy znajdziesz za zakrętem pot i łzy ?
Odpowiem Ci.
Za każdym małym drzewem,
Chowa się przed niebem demon zły, yy, yy, yy.
Tak to jest, że w życiu bywa źle.
Za rogiem czai się w czarnej pelerynie dreszcz.
Tak to jest, że odechciewa się patrzenia na słońce,
ee, ee, ee, ee,

Ou, oo, ou, o, o, ou,

Nowe horyzonty, ou
Nowe horyzonty, ou, oo, ou, o, o,
Nowe horyzonty, ou

Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem nowe horyzonty ?
Nowe horyzonty ? yy, yy
Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem nowe horyzonty ? yy, yy

2.
Zapytaj mnie czy znajdziesz za zakrętem uśmiech i miłosny list.
Odpowiem Ci.
Za tym dużym kamieniem
Chowa Ci przed piekłem
Anioł sny, yy, yy, yy.
Tak to jest,
Chwilami czujesz, że wszystko jest już dobrze,
Masz miłość i pieniądze.
Tak to jest, że szczęście leje się z nieba na was dwoje,
ee, ee, ee, ee.

Ou, oo, ou, o, o, ou,
Nowe horyzonty, ou,
Nowe horyzonty, ou, oo, ou, o, o,
Nowe horyzonty, ou.

Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem nowe horyzonty ?
Nowe horyzonty, yy, yy.

Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem nowe horyzonty ? yy, yy,

Oo, aao,
Oo, aao.

Czy znajdziesz ( Oo ) za zakrętem ( aao ) nowe horyzonty ?
Nowe horyzonty ? ( horyzonty )

Zapytaj mnie ! ( Oo )
Czy znajdziesz ( aao ) za zakrętem nowe horyzonty ?

Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem nowe horyzonty ?
Nowe horyzonty, yy, yy.

Zapytaj mnie !
Czy znajdziesz za zakrętem nowe horyzonty ? yy, yy.

Zapytaj mnie ! ( o, ou )
Czy znajdziesz ( o, ou ) za zakrętem ( o, o, ou ) nowe horyzonty ?
Nowe horyzonty ( ou ) yy, yy

Ou,
Zapytaj mnie ! ( o, ou )
Czy znajdziesz ( o, o, ou ) za zakrętem nowe horyzonty ? ( ou ) yy, yy