Evanescence - Blind Belief

Tłumaczenie:


Wierzę w nas
Nie pamiętam dlaczego w nas wierzę
Te nasiona przeszłości nadal wyrastają
Miłość rozpoczyna się zaufaniem
Ale nie wolno nam zaufać

Oh, przyszłość zaczyna się nami

Ślepa wiara, czy boisz się widzieć
Że nasi ojcowie byli w błędzie
Trzymamy klucz do odkupienia
Pozwólmy symbolom upaść

Odważ się odłączyć
Zburzyć tę zepsutą maszynę
Uciec z klatki
Rozpadamy się na kawałki

Oh, przyszłość powstaje

Ślepa wiara, czy boisz się widzieć
Że nasi ojcowie byli w błędzie
Trzymamy klucz do odkupienia
Pozwólmy symbolom upaść

Przejdź się przez ból
Odbuduj ten system
Oręża samopoświęcenia
Złóż je

Ślepa wiara, czy boisz się widzieć
Że nasi ojcowie byli w błędzie
Trzymamy klucz do odkupienia
Miłość ponad wszystko
Trzymamy klucz do odkupienia
Miłość ponad wszystko

Tekst piosenki:


I believe in us
I can't remember why I believe in us
These seeds of the past they keep springing up
Love begins with trust
But we can't be trusted

Oh, The future starts with us

Blind belief are you afraid to see
That our fathers were wrong
We hold the key to redemption
Let icons fall

Dare to break away
Tear down this broken machine
Escape your cage
We're falling to pieces

Oh, The future's rising up

Blind belief are you afraid to see
That our fathers were wrong
We hold the key to redemption
Let icons fall

Push through the pain
Unbreak this system
Arms of self sacrifice
Lay them down

Blind belief
Are you afraid to see
That our fathers were wrong
We hold the key to redemption
Love over all
We hold the key to redemption
Love over all