Etta James - At Last

Tłumaczenie:


Nareszcie
Moja miłość się pojawiła
Moje samotne dni się skończyły
A życie jest jak piosenka

Och tak, tak
Nareszcie

Nieba w górze są błękitne
Moje serce było zawinięte w koniczynę
Tej nocy, w którą na ciebie spojrzałam

Znalazłam sen, do którego mogłam mówić
Sen, który mogę nazwać mym własnym
Znalazłam dreszcz, do którego mogę przycisnąć policzek
Dreszcz, którego nigdy nie znałam

Och tak, tak
Uśmiechnąłeś się, uśmiechnąłeś się
Och, i wtedy zaklęcie zostało rzucone
I tutaj jesteśmy w niebie
Bo jesteś mój...

Nareszcie

Tekst piosenki:


At last
My love has come along
My lonely days are over
And life is like a song

Oh yeah yeah
At last

The skies above are blue
My heart was wrapped up in clover
The night I looked at you

I found a dream, that I could speak to
A dream that I can call my own
I found a thrill to press my cheek to
A thrill that I have never known

Oh yeah yeah
You smiled, you smiled
Oh and then the spell was cast
And here we are in heaven
For you are mine...

At last