Emperor - Thorns on My Grave

Tłumaczenie:


„ Ja niniejszym powierzam swoje ciało ziemi
Sterylizowane i zawijane w folię z tworzywa sztucznego

Będąc obiektem tej przestrzeni i czasu
To ciało powinno zostać ukryte
Bo trzyma każdą chorobę
Trzyma cały ból i śmierć
Zawsze narażone
Nigdy nie mogłem uwolnić

Pod oszukiwaniem, krucha skóra
Oddycha stale rosnącą nienawiścią wewnątrz

Od pierwszego rzutu oka na moje istnienie
Nakarmiłem to chciwe zakażenie
Bezcelowe poszukiwanie potencjalnej trwałości
Życia

Nie znalazłem ucieczki od śmiertelnego zastrzyku
Bo trzyma każdą chorobę
Zawsze narażony
Trzyma cały ból i śmierć
Może kiedykolwiek się wyzwolić

Pod oszukiwaniem, krucha skóra

Jestem ojcem
Oddycham stale rosnącą nienawiścią wewnątrz
Tego zdeprawowanego ciała
Jestem synem
Moja dusza uchodźcy uciekła
O ostatecznych życzeniach nie proszę nikogo
Oprócz jednego
Teraz, gdy mnie nie ma
Połóż ciernie na grobie".

Tekst piosenki:


"I Hereby Commit My Body To The Ground
Sterilised And Wrapped In Plastic Foil

Being An Object Of This Space And Time
This Body Should Remain Concealed
For It Holds Every Disease
It Holds All The Pain And Death
Ever Exposed
I Could Never Unleash

Beneath Deceiving, Fragile Skin
Breathes The Ever Growing Hate Within

Since The First Glimpse Of MY Existence
I Have Fed This Greedy Infection
An Aimless Search For Potential Persistence
Of Life

Found No Escape From The Fatal Injection
For It Holds Every Disease
Ever Exposed
It Holds All Pain And Death
It Could Ever Unleash

Beneath Deceiving, Fragile Skin

I Am The Father
Breathes The Ever Growing Hate Within
This Body Depraved
I Am The Son
My Refugee Soul Has Escaped
Of Final Wishes I Ask None
But One
Now That I Am Gone
Lay Thorns On My Grave"