Emberville - Hi, I'm Grim

Tłumaczenie:


Usiądź !

Usiądź, napij się, mam coś co muszę powiedzieć
Nie będę kłamać, umrzesz i to nie jest ku mojemu przerażeniu
Usiądź, napij się, to tylko po prostu Twój ostatni dzień (Sprawiasz, że czuję się żywy)
To tylko po prostu Twój ostatni dzień

REFREN
Odchodzę, ale nie ruszam się
Zostaję tutaj ciągle przegrywając
Dotyk mojej dłoni jest zimny jak śmierć
Więc przygotuj się oddychać swoim ostatnim oddechem

Twój ostatni oddech

Tak bardzo długo widziałem ciemność, która otaczała mnie
I spojrzałem w te oczy, płonące ogniem, ale zimnym jak lód
Możesz kontynuować śnienie, ciągle chcąc, zawrócić czas do początku
Ale to nigdy nie zrobi różnicy
To tylko będzie oderwanie nas od siebie

Te uczucia tak dziwne, tak dziwne teraz
To miejsce zmieniło się, zmieniło się jakoś
Mój Boże czy to naprawdę się dzieje ?
To nie może być prawda, to nie może być prawda ...

Spójrz w moje oczy

Spójrz w moje oczy, jestem śmiercią
Spójrz w moje oczy, weź swój ostatni oddech

Tekst piosenki:


sit down!

take a seat, have a drink, i've got something i need to say.
I'm not gonna lie, you're gonna die and it's not to my dismay
take a seat, have a drink, it's only just your final day (make me feel alive)
it's only just your final day.

CHORUS
I'm walking away but I'm not moving.
I'm here to stay so i'll keep losing
a touch of my hand as cold as death.
so get ready to breathe in your last breath

your last breath

so take a long around and see, the darkness that's surrounding me
and take a look into these eyes, they burn with fire but cold as ice
you can keep on dreaming, keep on wishing, to turn the clock back to the start.
but its never gonna make a difference.
its only gonna tear us right apart.

this feelings so strange, so strange right now
this place it's changed, it's changed somehow
my god is this really happening?
this cant be real, this cant be real...

look into my eyes

look into my eyes, i am death
look into my eyes, take your final breath.