Elton John - (I'm Gonna) Love Me Again

Tłumaczenie:


[Elton John]
Och, nigdy nie było trudno opowiedzieć dowcip
Wrzucałem swoje drobniaki do studni życzeń
Samotne marzenie zawsze jest w twoich rękach
O ile nie przepełnia chłopca, a tworzy mężczyznę

Serce ma wiele tajemnic, tak mi mówiono
Z upływem lat ta teoria może się ochłodzić
Jestem gotów być królem, to stało się oczywiste
A głos w mojej głowie, to jedyne co słyszę

Śpiewam: mam zamiar znów pokochać siebie
Sprawdzić, co u moich najlepszych przyjaciół
Znaleźć wiatr, który napełni me żagle
Wznieść się ponad wykolejone tory

Nie ograniczony żadnymi więzami , które łamią czy naginają,
Jestem wolny, i wiesz co?
Żaden błazen nie stwierdzi, że mnie wtedy znał
Jestem wolny, i wiesz co?
I o-o-o, mam zamiar znów pokochać siebie

[Taron Egerton]
Złoty wiek był jakoś tak słodko-gorzki
Ale teraz przeszłość jest uśpiona głęboko
Spokojne dni, które nadeszły po dudniących nocach
Pocałunek lub dotknięcie mają moc Kryptonitu

Chwalę świętych, którzy zawiśli na mej ścianie
Bo mimo wszystko pokładam wiarę w ukochanych
Wyszeptane słowo wyłaniające się z bajki
To moja pobudka do odzyskania cholernego uroku

Cóż, mam zamiar znów pokochać siebie(znów pokochać siebie)
Sprawdzić, co u moich najlepszych przyjaciół
Znaleźć wiatr, który napełni me żagle
Wznieść się ponad wykolejone tory

Nie ograniczony żadnymi więzami , które łamią czy naginają,
Jestem wolny, i wiesz co?
Żaden błazen nie stwierdzi, że mnie wtedy znał
Jestem wolny, i wiesz co?
I o-o-o, mam zamiar znów pokochać siebie

Zobacz, mam zamiar znów pokochać siebie
Sprawdzić, co u moich najlepszych przyjaciół
Znaleźć wiatr, który napełni me żagle
Wznieść się ponad wykolejone tory

Nie ograniczony żadnymi więzami , które łamią czy naginają,
Jestem wolny, i wiesz co?
Żaden błazen nie stwierdzi, że mnie wtedy znał
Jestem wolny, i wiesz co?
I o-o-o, o-o-o
O-o-o, mam zamiar znów pokochać siebie

copyright © basiabijou

Tekst piosenki:


[Elton John]
Oh, the joke was never hard to tell
Threw my spare change in the wishing well
The dream alone is always in your hands
If that don't fill the boy and build the man

A heart has many secrets, so I'm told
Through the years, a theory can grow cold
I'm up to be the king, it's gotten clear
The voice inside my head is the one I hear

Singing, I'm gonna love me again
Check in on my very best friend
Find the wind to fill my sails
Rise above the broken rails

Unbound by any ties that break or bend
I'm free, and don't you know?
No clown to claim he used to know me then
I'm free, and don't you know?
And oh-oh-oh, I'm gonna love me again

[Taron Egerton]
The golden age was somehow bittersweet
But now the past lies sleeping in the deep
The peaceful days that followed hollow nights
A kiss or touch could feel like Kryptonite

Praise the Saints that hung up on my wall
For trust is left in lovers after all
A whispered word emerging from a tale
My wake-up call to claim the cursed spell

Well, I'm gonna love me again (love me again)
Check in on my very best friend
Find the wind to fill my sails
Rise above the broken rails

Unbound by any ties that break or bend
I'm free, and don't you know?
No clown to claim he used to know me then
I'm free, and don't you know?
And oh-oh-oh, I'm gonna love me again

Sing, I'm gonna love me again
Check in on my very best friend
Find the wind and fill my sails
Rise above the broken rails

Unbound by any ties that break or bend
I'm free, and don't you know?
No clown to claim he used to know me then
I'm free, don't you know?
And oh-oh-oh, oh-oh-oh
Oh-oh-oh, I'm gonna love me again

-----------------------------------
edycja tekstu basiabijou