Edward Stachura - Wędrówką życie jest człowieka

Tłumaczenie:


Like a journey is a life of human
He still goes
Still goes on
What's his goal? What's his start?
What's his goal?

Like a dreamy phantom is a life of human
It shows up
[You] want to touch
But is runs away, runs away
runs away

Never mind! Never mind! Never mind!
While I have some mights
I will go! I will run!
I will go!

Never mind! Never mind! Never mind!
While I have some mights,
I will go! I will run!
Won't give up!

Like a journey is a life of human
He goes there
He goes here
Out of breath, out of breath
Out of breath!

Like a floaty cloud is a life of human!
It floats up
It floats down
Death is near, death is near
Death is near!

Never mind! Never mind! Never mind!
While I have some mights
I will go! I will run!
I will go!

Never mind! Never mind! Never mind!
While I have some mights
I will go! I will run!
Won't give up

Tekst piosenki:


Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie wciąż,
Dalej wciąż,
Dokąd? Skąd?
Dokąd? Skąd?

Jak zjawa senna życie jest człowieka;
Zjawia się,
Dotknąć chcesz,
Lecz ucieka?
Lecz ucieka!

To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!

To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
Będę szedł! Będę biegł!
Nie dam się!

Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie tam,
Idzie tu,
Brak mu tchu?
Brak mu tchu!

Jak chmura zwiewna życie jest człowieka!
Płynie wzwyż,
Płynie w niż!
Śmierć go czeka?
Śmierć go czeka!

To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!

To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
Będę szedł! Będę biegł!
Nie dam się!