tekstowo.pl

E Nomine - Lords Prayer

Tłumaczenie:


Ojcze nasz, Twoje jest królestwo
Potęga i chwała
Na wieki wieków
AMEN

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Święć się imię twoje,
Przyjdź królestwo twoje,
bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi,
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
I nie wódź nas na pokuszenie
ale nas zbaw ode złego
Bo twoje jest królestwo, potęga i chwała
na wieki wieków
AMEN

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Święć się imię twoje,
Przyjdź królestwo twoje,
bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Ojcze, usłysz moją modlitwę
Panie, usłysz moją modlitwę
Pomódlmy się

Pan jest moim pasterzem
Nie brak mi niczego!!!

Amen

Ojcze nasz, Twoje jest królestwo
Potęga i chwała
Na wieki wieków
AMEN

Tekst piosenki:


Our father, thine is the kingdom
The power and glory
For ever and ever
Amen

Our Father, which art in heaven
Hallowed be thy name
Thy kingdom come
thy will be done on earth as it is in heaven
Give us this day our daily bread
And forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us
And lead us not into temptation, but deliver us from evil
For thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever
Amen

Our Father, which art in heaven
Hallowed be thy name
Thy kingdom come
thy will be done on earth as it is in heaven
And forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us

Father, hear my prayer
Lord, hear my prayer
Let us pray

The lord is my shepherd
I shall not want

Amen

Our father, thine is the kingdom
The power and glory
For ever and ever
Amen