tekstowo.pl

E Nomine - Das Abendmahl

Tłumaczenie:


Święta wieczerza.
Czas jest bliski.
Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje,
I pijcie, to jest Krew moja,
Która została przelana.

Ostatnia Wieczerza
Syn Człowieczy odchodzi,
Lecz biada temu człowiekowi, przez którego
Syn Człowieczy będzie wydany.
Byłoby lepiej dla niego,
Że ten sam człowiek nie narodził

Święta wieczerza.
Czas jest bliski.
Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje,
I pijcie, to jest Krew moja,
Która została przelana.


Radujcie się w Panu na całej ziemi.
Chwała, Chwała
Chwała Ojcu i Synowi
Chwała Duchowi
A na ziemi pokój

Tekst piosenki:


Das Heilige Abendmahl.
Die Zeit ist nahe.
Nehmet, Esset, das ist mein Leib,
Und trinket, das ist mein Blut,
Welches vergossen wird.

Das letzte Abendmahl
Des Menschensohn geht zwar dahin,
Doch weh dem Menschen durch welchen
des Menschensohn verraten wird.
Es wäre Ihm besser,
Daß der selbe Mensch nie geboren wäre

Das heilige Abendmahl.
Die Zeit ist nahe.
Nehmet, Esset, das ist mein Leib,
und trinket, das ist mein Blut,
Welches vergossen wird.

Jubilate Deo Universa Terra.
Gloria, Gloria
Gloria Patri Et Filio
Gloria Spiritui
Et In Terra Pax