Duff McKagan's Loaded - Lords Of Abaddon

Tłumaczenie:


Jesteśmy kryminalistami, nasze zbrodnie się opłaciły,
Nie robi różnicy, co mówią wasi przywódcy,
Zdobyliśmy dla nas prawo, zabić i brać,
Gwałt i morderstwo, my nie bierzemy za to winy,

Jesteśmy panami Abaddonu,
Jesteśmy królami agonii,
Jesteśmy panami Abaddonu,
Posiadamy klucz do tragedii,

Świat pełen obojętności, nieufności i dumy,
Pogranicza agresji, Bóg jest po naszej stronie,

Jesteśmy panami Abaddonu,
Jesteśmy królami agonii,
Jesteśmy panami Abaddonu,
Posiadamy klucz do tragedii,

Tak,
Jesteśmy panami Abaddonu,
Jesteśmy królami agonii,
Jesteśmy panami Abaddonu,
Posiadamy klucz do tragedii,

Tak,
Jesteśmy panami Abaddonu,
Jesteśmy królami agonii,
Jesteśmy panami Abaddonu,
Posiadamy klucz do tragedii,
Nadchodzimy!
Jesteśmy panami Abaddonu,
Jesteśmy królami agonii,
Jesteśmy panami Abaddonu,
Posiadamy klucz do tragedii,
Nadchodzimy!

Tekst piosenki:


We are criminal, our crimes have payed,
Makes no difference, what your leaders say,
We earned our right, to kill and and take,
Rape and murder, and we take no blame,

We are the lords of Abaddon,
We are the kings of agony,
We are the lords of Abaddon,
We hold the keys to tragedy,

World full of indifference, distrust and pride,
Borderline aggression, God is on our side,

We are the lords of Abaddon,
We are the kings of agony,
We are the lords of Abaddon,
We hold the keys to tragedy,

Yeah,
We are the lords of Abaddon,
We are the kings of agony,
We are the lords of Abaddon,
We hold the keys to tragedy
Come on!
We are the lords of Abaddon,
We are the kings of agony,
We are the lords of Abaddon,
We hold the keys to tragedy
Come on!