Droeloe - Homebound

Tłumaczenie:


Tyle miejsca, ale nadal nie możesz oddychać
Proszę o pozostanie, ale wszystko, co robisz, to odejść

Nie przestawaj się na ciebie gapić
Samotnie w tłumie
Uwolnij się od hałasu
Cisza robi się głośniejsza
Głośniejsze

I szczerze, chcę być tego częścią
Pomiędzy warstwami twojej samotności
To miejsce, w którym czuję cię blisko
będę tu

Będę tutaj (będę tutaj)
Będę tutaj (będę tutaj)
Tutaj, tutaj, tutaj ... (Będę tutaj)

Przestrzeń między wolniej znika
będę tu
będę tu

będę tu
będę tu
Będę tu

Tekst piosenki:


So much space, but still, you can't breathe
I ask to stay, but all you do is leave

Keep staring at you
Alone in the crowd
Free from the noise
The silence gets louder
Louder

And honestly, I want to be a part of this
In between the layers of your loneliness
It's where I'm feeling you near
I'll be here

I'll be here (I'll be here)
I'll be here (I'll be here)
Here, here, here... (I'll be here)

The space between will slowly disappear
I'll be here
I'll be here

I'll be here
I'll be here
I'll Be here