tekstowo.pl

DragonForce - The Edge of the World

Tłumaczenie:


Na Krańcu Świata

W czasach strachu i tajemnic, gdy bogowie rządzili Ziemią
Zabrzmiał odgłos dzwonów zwycięstwa
Oznaka naszego odrodzenia
Tak wielu zginęło na marne, jak fale uderzające o brzeg...
Nikt już nie słyszy ich szeptów...

Zagubieni, jak nadzieja w bitwach, w których walczyliśmy
W mrozie i deszczu
Przeminęliśmy, jak lata w mroku i bólu, nieznani

Patrzyłem oczami zmarłych
I cierpiałem z nimi raz za razem
Obdarzony nieśmiertelnością
Taka jest cena za bycie zbawcą ludzkości

Zrodzony z popiołów ludzkości
Wszedł w ogień
A los nas wszystkich spoczywał w jego rękach
I smutek pojawił się w jego oczach
Przepowiednia Babilonu
Gdy stanął na Krańcu Świata!

Długa jest podróż, długa droga
Słońce wstaje nad światem
Ciężka jest podróż, póki bitwa nie dobiegnie końca
Ale mam siłę w mych dłoniach

Patrzyłem oczami zmarłych
I cierpiałem z nimi raz za razem
Obdarzony nieśmiertelnością
Taka jest cena za bycie zbawcą ludzkości

Zrodzony z popiołów ludzkości
Wszedł w ogień
A los nas wszystkich spoczywał w jego rękach
I smutek pojawił się w jego oczach
Przepowiednia Babilonu
Gdy stanął na Krańcu Świata!

Chwała boskości Enlila! [Enlil - bóg wiatru według wierzeń starożytnej Mezopotamii, przyp. tłum.]
Cisza! gdy drapieżca staje się ofiarą
Odmówiono mu szansy na przeżycie
Umieraj!

Gniew! Rządzimy niebiosami
Niechaj deszcz oczyści i zmyje
Moje niedoskonałe stworzenia
Zepsute przez chciwość, niechaj płacą!

Wybraniec - uchroniony przed Piętnem Śmierci
Ostatnia szansa dla człowieka, by zmienił swe postępowanie
Wywyższony, znalazł miejsce wśród bogów
Uratowany przed zgonem, który ludzkość zgotowała sama sobie

Zrodzony z popiołów ludzkości
Wszedł w ogień
A los nas wszystkich spoczywał w jego rękach
I smutek pojawił się w jego oczach
Przepowiednia Babilonu
Gdy stanął na Krańcu Świata!

Zrodzony z popiołów ludzkości
Wszedł w ogień
A los nas wszystkich spoczywał w jego rękach
I smutek pojawił się w jego oczach
Przepowiednia Babilonu
Gdy stanął na Krańcu Świata!

Na końcu podróży zbawcy Ziemi
Słychać dzwony zwycięstwa, oznakę naszego odrodzenia
Gdy cienie się rozstąpiły, ujrzeliśmy nowy świt
Już nikt nie lęka się ciemności...

Tekst piosenki:


In times of fear and mystery, when the gods had ruled the earth
Sound the bells of victory
The sign of our rebirth
How many died in vain, like waves against the shore
No one hears their whispers anymore

Lost, like the hope in the battle we fought
Through the cold and the rain
Gone, like the years in the shadows and pain, unknown

I've seen through the eyes of the dead
And suffered for them time and again
Granted with immortality
The price for the savior of humanity

Rise from the ashes of mankind
He walks into the fire
With the fate of us all in his hands
And the sadness fills his eyes
The prophecies of Babylon
As he stands at the edge of the world

Long, is the journey, oh, long is the road
As the sun rises over the world
The quest is hard 'til the battle can end
But I have the power in my hands

I've seen through the eyes of the dead
And suffered for them time and again
Granted with immortality
The price of eternity for the chosen one

Rise from the ashes of mankind
He walks into the fire
With the fate of us all in his hands
And the sadness fills his eyes
The prophecies of Babylon
As he stands at the edge of the world

Honor, the god of Enlil
Silence for the beast is now the prey
Denied a chance for life
I take back that what is mine
Die

Wrath, we rule the skies
May the rain cleanse and wash away
Imperfect, these creations of mine
Corrupted by greed, they shall pay

Chosen, saved from death's embrace

One last chance for man to change his ways
Deified, a place amongst the gods
Saved from mankind's own demise

Rise from the ashes of mankind
He walks into the fire
With the fate of us all in his hands
And the sadness fills his eyes
The prophecies of Babylon
As he stands at the edge of the world

From the ashes of mankind
He walks into the fire
With the fate of us all in his hands
And the sadness fills his eyes
The prophecies of Babylon
As he stands at the edge of the world

At the end of the journey for the savior of the earth
Sound the bells of victory through the signs of our rebirth
As the shadows fade away, we watch the new sun rise
No one fears the darkness anymore