Diesel Park West - Hoochie

Tłumaczenie:


Cizia

Spotkamy się tam w niebie
Kiedy życie przejdzie obok nas
Nie wiem, nie wiem, co tam jest
Ponad czystym błękitem nieba

Ale jeśli mnie zapytasz, czy będę cię kochać
Jeśli mnie zapytasz, skąd będę wiedzieć?
Po prostu spojrzę w twoje oczy i dotknę twojej duszy
Po prostu spojrzę w twoje oczy i dotknę twojej duszy

Cizia, cizia, cizia, cizia

A-a-a-a...

Spotkamy się głęboko w dolinie
Gdzie jest gorąco nawet w cieniu
I będziemy pili słodki nektar miłości
I marzyli o tym, co zaplanowaliśmy

Ale jeśli mnie zapytasz, czy będę cię kochać
Jeśli mnie zapytasz, skąd będę wiedzieć?
Po prostu spojrzę w twoje oczy i dotknę twojej duszy
Po prostu spojrzę w twoje oczy i dotknę twojej duszy

Dotknę twojej duszy
Cizia, cizia, cizia

Po prostu spojrzę w twoje oczy i dotknę twojej duszy
Po prostu spojrzę w twoje oczy i dotknę twojej duszy
Po prostu dotknę twojej prostej duszy

Tekst piosenki:


Hoochie

We will meet up there in heaven
When life has passed us by
I don't know, I don't know what's up there
Beyond the clear blue sky

But if you ask me, will I love you
If you ask me, how will I know?
I'll just look into your eyes and touch your soul
I'll just look into your eyes and touch your soul

Hoochie, hoochie, hoochie, hoochie

Ah-ah-ah-ah...

We will meet down in the valley
Where it's hot, even in the shade
And we'll drink love's sweet nectar
And dream of plans we made

But if you ask me, will I love you
If you ask me, how will I know?
I'll just look into your eyes and touch your soul
I'll just look into your eyes and touch your soul

Touch your soul
Hoochie, hoochie, hoochie

I'll just look into your eyes and touch your soul
I'll just look into your eyes and touch your soul
Just touch your simple soul