tekstowo.pl

Dies Irae - Sleep of Death

Tłumaczenie:


Człowieku!
Nie ubłagalnie przyjdziesz do mnie
Każda chwila cię do mnie przybliża
Jestem Śmierć
Czy wiesz gdzie cię prowadzę?
Jesteś pewien
Że twoje życie będzie trwało wiecznie
Wiecznie?

Do nieszczęścia
Do wiecznego bólu

Człowieku!

Jesteś skazany na śmierć
Jesteś skazany by się do mnie przyłączyć
I ta pewność prześladuje cię od narodzin
Ja, twoja śmierć, powiadam ci
Człowieku, nie możesz się oprzeć
Człowieku, jesteś uwięziony
Człowieku, musisz wybrać
Wybrałeś
Prowadzę cię
Blisko do pana ciemnych mocy

Bez odpoczynku

Bez końca
Bez schronienia

Bez ucieczki
Bez wytchnienia
Bez snu

Bez marzeń... wiecznie...


Tłumaczenie: Devonatrix

Tekst piosenki:


Man!
Inexorably you come to me
Each instant you're closer to me
I am death
Do you know where I'll lead you?
Are you sure
That your life will go on endlessly...
Endlessly?

Into misfortune
Into eternal pain

Man!
You're condemned to die
You're condemned to join me
And this certainty haunts you from your birth on
Me, your death, I tell you
Man, you cannot withstand
Man, you're trapped
Man, you must choose
You've chosen
I'll lead you
Close to the lord of the dark powers

No rest

No end
No shelter

No escape
No respite
No sleep

No dreams... eternally...