Depeche Mode - I Love You Love Me Love

Tłumaczenie:


Wciąż jesteśmy razem
Po tym wszystkim, przez co przeszliśmy
Próbowali ci powiedzieć, że nie byłem dla ciebie chłopcem
Nie lubili moich włosów
Ubrania, które uwielbiałem nosić
Nawet nie wiedzieli, że jestem wystarczająco silny dla dwóch osób

Kocham cię kochać
Kochasz mnie też Miłość
Kocham cię Kochaj mnie Miłość
Kocham cię kochać
Moja jedyna prawdziwa Miłość
Kocham cię Kochaj mnie Miłość

Rzeczy, które powiedzieli o nas dwojga , były kłamstwami
Wiedziałem, że nie widzą
Miłość świeci w twoich oczach
Powiedzieli, że nie odważę się
Aby pokazać, jak bardzo mnie to obchodzi
Nie wiedzieli, że jesteśmy tylko dwoma aniołami w przebraniu

Kocham cię kochać
Kochasz mnie też Miłość
Kocham cię Kochaj mnie Miłość
Kocham cię kochać
Moja jedyna prawdziwa Miłość
Kocham cię Kochaj mnie Miłość

Więc jesteśmy tutaj sami
Zrobiliśmy to na własną rękę
I chociaż próbowali
Nie mogą zaprzeczyć, jak naprawdę je pokazałem

Kocham cię kochać
Kochasz mnie też Miłość
Kocham cię Kochaj mnie Miłość
Kocham cię kochać
Moja jedyna prawdziwa Miłość
Kocham cię Kochaj mnie Miłość

Kocham cię kochać
Kochasz mnie też Miłość
Kocham cię Kochaj mnie Miłość

Tekst piosenki:


We're still together
After all that we've been through
They tried to tell you I was not the boy for you
They didn't like my hair
The clothes I loved to wear
They didn't even know that I was strong enough for two

I Love you Love
You Love me too Love
I Love you Love me Love
I Love you Love
My only true Love
I Love you Love me Love

The things they said about the two of us were lies
I knew they couldn't see
The love lights in your eyes
They said I wouldn't dare
To show how much I care
They didn't know that we were just two angels in disguise

I Love you Love
You Love me too Love
I Love you Love me Love
I Love you Love
My only true Love
I Love you Love me Love

So here we are alone
We made it on our own
And though they tried
They can't deny the way I really showed them

I Love you Love
You Love me too Love
I Love you Love me Love
I Love you Love
My only true Love
I Love you Love me Love

I Love you Love
You Love me too Love
I Love you Love me Love