David Bowie - Some are...

Tłumaczenie:


Żeglarze w śniegu
Wysyłają okrzyk podnosząc ręce
Części z nich z pewnością się nie uda
Część z nich jest zimowym słońcem, ach

Tekst piosenki:


Sailors in snow
Send a callout raising hands
Some are bound to fail
Some are winter sun, ah