Danny Worsnop - Angels

Tłumaczenie:


Biega z wodą
Tańczy z płomieniami
Unosi się z wiatrem
Zebrała swoje armie
Załaduj moje ściany
I kochaj mnie ze wszystkim

Wierzę, że tu przychodzą anioły
Ponieważ widzę jeden tuż przede mną
Więc stoję tutaj, wyciągając rękę
Prosić anioła, aby we mnie wierzył

Kiedy między nami są oceany
Jej głos przypomina dom
I przyciąga mnie do siebie
Kiedy nadejdzie poranek
I jesteśmy spleceni jako jeden
Ona stwarza niebo wszystkiego

Wierzę, że tu przychodzą anioły
Ponieważ widzę jeden tuż przede mną
Więc stoję tutaj, wyciągając rękę
Prosić anioła, aby we mnie wierzył

A kiedy śpiewa: "Jesteś taka piękna dla mnie"
Jest dla mnie taka piękna

Och, wierzę, że tu przychodzą anioły
Ponieważ widzę jeden tuż przede mną
Więc stoję tutaj, wyciągając rękę
Prosić anioła, aby we mnie wierzył

Wierzę, że tu przychodzą anioły
Ponieważ widzę jeden tuż przede mną
Tuż przede mną

Tekst piosenki:


She runs with the water
Dances with the flames
She floats with the breeze
She gathered her armies
Tore down my walls
And she loved me with everything

I believe that angels come around here, cause I see one right in front of me
So here I stand, holding out my hand
Asking an angel to believe in me

When there are oceans between us
Her voice feels like home
And pulls me back to her
When the morning’s upon us
And we’re intertwined as one
She makes heaven of everything

I believe that angels come around here, cause I see one right in front of me
So here I stand, holding out my hand
Asking an angel to believe in me

And when she sings “you are so beautiful, to me”
She is so beautiful to me

And I believe that angels come around here, cause I see one right in front of me
So here I stand, holding out my hand
Asking an angel to believe in me

I believe that angels come around here, cause I see one right in front of me
Right in front of me