tekstowo.pl

Dakrua - Of Life And Will

Tłumaczenie:


Jak wiele cieni na drodze każdego człowieka?
Jak wiele cieni zostanie dodanych?
Żywiciel głosów,
To zadusi ciszę samotności,
Eksplozja kolorów,
Będzie wyrażać ich emocje na drodze życia,
Refleksje bilionów gwiazd,
Będzie błyszczeć gdy my przeminiemy,

Lecz Pan cienistych oczu dorzuca soli do mych obrażeń,
I gdy krew płynie wolno w mych żyłach.
Koszmary połykają mnie,
Możesz zdecydować się zatrzymać,
Aby zakręcić kołem przeznaczenia, po prostu żyj!

Kto przerwie bieg?
Tam jest miejsce dla dobra i osłony,
Kto przerwie bieg?
Możesz zdecydować się zatrzymać,
Możesz zdecydować się zatrzymać,
Kto przerwie bieg?

Tekst piosenki:


How many shadows on the path of each man?
how many shadows will be added?
a host of voices
that will suffocate the silence of solitude
an explosion of colours
will represent their emotions on the road of life
reflections of billions of stars
that will shine while we pass

but the shadow-eyes lord thros salt on my injuries
and while the blood runs slow
in my veins the nightmare swallows me
you can decide to stand
to spin the wheel of destiny, just live!

who will stop the race?
there is space for the good and the veil
who will stop the race?
you can decide to stand
you can decide to stand
who will stop the race?