Daab - Podzielono świat

Tłumaczenie:


The world was divided into parts,
As if the earth was too large,
The stronger took more,
I keep step to my limit,

The world was divided into cages,
Each specimen has a name,
This common is this rare,
In one of the cages I sit,

chorus:
I will never agree, to this state of affairs course x3
I will never agree, even if i would die for it

The world was divided into fractions,
They mean well, the others don't,
They improve the situation,
Any change makes me sad,

The world was divided into sects,
Thousand gods, thousand faiths,
It's hard to escape from this,
I have to believe in something,

chorus:
I will never agree, to this state of affairs course x3
I will never agree, even if i would die for it

The world was divided into classes,
A giant school of schools,
Parts, cages, sects, races,
This crap never ends,

chorus:
I will never agree, to this state of affairs course x3
I will never agree, even if i would die for it

Tekst piosenki:


Podzielono świat na części,
Jakby był za duży glob,
Ten wziął więcej kto silniejszy,
Ja do granic swych mam krok,

Podzielono świat na klatki,
każdy okaz nazwę ma,
ten powszechny jest ten rzadki,
W jednej z klatek siedzę sam,

ref:
Nie zgodzę nigdy się, na taki stan rzeczy bieg x3
Nie zgodzę nigdy się, choćbym miał oddać życie
za to

Podzielono świat na frakcje,
Ci chcą dobrze tamci źle,
Ulepszają sytuacje,
Każda zmiana gnębi mnie,

Podzielono świat na sekty,
Tysiąc bogów tysiąc wiar,
Trudno jest już uciec przed tym,
Coś wyznawać mam i ja,

ref:
Nie zgodzę nigdy się, na taki stan rzeczy bieg x3
Nie zgodzę nigdy się, choćbym miał oddać życie
za to

Podzielono świat na klasy,
Gigantyczna szkoła szkół,
Części, klatki, sekty, rasy,
Nie ma końca ciąg tych bzdur,

ref:
Nie zgodzę nigdy się, na taki stan rzeczy bieg x3
Nie zgodzę nigdy się, choćbym miał oddać życie
za to