D-Block & S-te-Fan & Frequencerz - The Ultimate Celebration (Official Intents Festival 2018 Anthem)

Tłumaczenie:


Świętuj dzień
Robimy to w ostateczny sposób
Nie ważne co mówią ludzie
Lub cenę, którą płacimy
Zachowamy naszą wiarę
Będziemy świętować

Zachowamy naszą wiarę
Będziemy świętować (2x)
Nie ważne co mówią ludzie
Lub cenę, którą płacimy
Zachowamy naszą wiarę
Będziemy świętować

Świętuj dzień
Robimy to w ostateczny sposób
Nie ważne co mówią ludzie
Lub cenę, którą płacimy
Zachowamy naszą wiarę
Będziemy świętować
Świętuj dzień (4x)
Zachowamy naszą wiarę
Będziemy świętować


Świętuj dzień
Robimy to w ostateczny sposób
Nie ważne co mówią ludzie
Lub cenę, którą płacimy
Zachowamy naszą wiarę
Będziemy świętować

Świętuj dzień (3x)

Tekst piosenki:


Celebrate the day
We do it in the ultimate of way
No matter what the people say
Or the price we pay
We're gonna keep our faith
We're gonna celebrate

We're gonna keep our faith
We're gonna celebrate [2x]
No matter what the people say
Or the price we pay
We're gonna keep our faith
We're gonna celebrate

Celebrate the day
We do it in the ultimate of way
No matter what the people say
Or the price we pay
We're gonna keep our faith
We're gonna celebrate
Celebrate the day [4x]
We're gonna keep our faith
We're gonna celebrate

Celebrate the day
We do it in the ultimate of way
No matter what the people say
Or the price we pay
We're gonna keep our faith
We're gonna celebrate

Celebrate the day [3x]