tekstowo.pl

Czerwone Gitary - Kwiaty we włosach

Tłumaczenie:


The wind ruffled the flowers in her hair
So why do you go back to those years?
You won't find those lost days,
Even though you go the length and breadth of the world.

The wind ruffled the flowers in her hair
You've changed the shape of your dreams long ago.
And today you, and today I -
We are two ways and two happinesses

Though you're calling me from afar -
I won't say "Yes", I won't say "No" ...
Sometimes it's easier to live without memories;
Nothing ever comes back.

The wind ruffled the flowers in her hair
Throw away the last trace from your memory,
Because today you, because today I -
Two ways and two happinesses

Although you're calling me from afar -
I won't say, "Yes", I won't say "No" ...
Sometimes it's easier to live without memories;
Nothing ever comes back.

The wind ruffled the flowers in her hair
Throw away the last trace from your memory,
Because today you, because today I -
We are two ways and two happinesses
And two happinesses

Tekst piosenki:


Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Po co więc wracasz do tamtych lat?
Zgubionych dni nie znajdziesz już,
Choć przejdziesz świat i wszerz i wzdłuż.

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt.
I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja -
To drogi dwie i szczęścia dwa ...

Więc choć z daleka wołasz mnie -
Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie"...
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć;
Nie wraca nic.

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad,
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja -
To drogi dwie i szczęścia dwa ...

Więc choć z daleka wołasz mnie -
Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie" ...
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć;
Nie wraca nic.

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad,
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja -
To drogi dwie i szczęścia dwa ...
I szczęścia dwa ...