tekstowo.pl

Coma - Zero Osiem Wojna

Tłumaczenie:


The battle on ground and heaven
Against myself, about me
And battle for holy goals
About eternal hopes

Battle about getting up from bed
Next dance in circus of events
And battle about shred of dreams
About eternal hopes

What sides here of far emptiness
Sleepy areas of evil infirmity
And battle for holy goals
About eternal hopes

What angry echos here
Doubt, extensive and salty evenings
And battle about shred of myself
About eternal hopes and sense

Imagination, when dying of hunger
Stops leading wars
How said eternal president:
In immutable war increase content

Battle about lost time
In other battle about lost time
And battle about holy goals
About eternal hopes

Battle against past value
Setting up fresher value
And battle about increasing
About eternal hopes

What condition here of chronic silence
The life through fingers is swimming to emptiness
And battle for shred of myself
About eternal hopes

What sorrow here of greasy memories
About everything that I can't tame
And battle about holy goals
About eternal hopes and sense

Imagination, when dying of hunger
Stops leading wars
How said eternal president:
In immutable war increase content

Imagination, when dying of hunger
Stops leading wars
How said eternal president:
In immutable war increase content

Tekst piosenki:


A walka na ziemi i w niebie
Przeciwko sobie samemu, o siebie
I walka o święte cele
O wieczne nadzieje

Walka o z łóżka wstanie
Kolejny taniec w cyrku zdarzeń
I walka o strzępek marzeń
O wieczne nadzieje

Jakie tu strony odległej pustki
Senne obszary złej niemocy
I walka o święte cele
O wieczne nadzieje

Jakie tu echa gniewne
Zwątpienie rozległe i słone wieczory
I walka o strzępek siebie
O wieczne nadzieje i sens

Wyobraźnia, gdy przymiera głodem
Zaprzestaje prowadzenia wojen
A jak powiedział wieczny prezydent
W niezmiennej wojnie pomnażajcie treść

Walka o czas utracony
W innej walce o utracony czas
I walka o święte cele
O wieczne nadzieje

Walka przeciwko wartości przeszłej
A ustanowienie wartości świeższej
I walka o pomnożenie
O wieczne nadzieje

Jakie tu stany przewlekłej ciszy
A życie przez palce mi płynie w nicość
I walka o strzępek siebie
O wieczne nadzieje

Jakie tu żale tłustych wspomnień
O wszystkim czego nie umiałem oswoić
I walka o święte cele
O wieczne nadzieje i sens

Wyobraźnia, gdy przymiera głodem
Zaprzestaje prowadzenia wojen
A jak powiedział wieczny prezydent
W niezmiennej wojnie pomnażajcie treść

Wyobraźnia, gdy przymiera głodem
Zaprzestaje prowadzenia wojen
A jak powiedział wieczny prezydent
W niezmiennej wojnie pomnażajcie treść