Colter Wall - The Devil Wears a Suit and Tie

Tłumaczenie:


Cóż,
Wielebny, wielebny, proszę przybądź szybko
Bo muszę ci coś wyznać
Spotkałem człowieka, gdzies po za miastem
Jednego z tych Ole Miss
Jechał cadillac'iem z serii 10 z ,cygarem w ustach


Nie wiedziałeś, że diabeł nosi garnitur i krawat
Widziałem go ja pędził w 61 'na początku lipca
Biały jak pole bawełny i ostry jak nóż
Słyszałem go jak wyje mijając mnie


A on rzekł
Znam cie, znam, młody człowieku
Poznałem cię przez stan twoich rąk
Jesteś grajkiem
Tak jak ja
Wieć pozwól, że dam ci lekcję
Bo wiem jak sprawić, że każda zatańczy

Nie wiedziałeś, że diabeł nosi garnitur i krawat
Widziałem go ja pędził w 61 'na początku lipca
Biały jak pole bawełny i ostry jak nóż
Słyszałem go jak wyje mijając mnie


Oh
Głupi, głupi byłem ja
Niech diabli wezmą moje głupie oczy
Bo lekcje tego człowieka
Miały swoją cenę, och słodką cenę
Moją słodką duszę, wieczną
I moje własne wieczne światło

Nie wiedziałeś, że diabeł nosi garnitur i krawat
Widziałem go ja pędził w 61 'na początku lipca
Biały jak pole bawełny i ostry jak nóż
Słyszałem go jak wyje mijając mnie
Cóż, że diabeł nosi garnitur i krawat
Widziałem go ja pędził w 61 'na początku lipca
Biały jak pole bawełny i ostry jak nóż
Słyszałem go jak wyje mijając mnie

Tekst piosenki:


Well,
Reverend, reverend please come quick
'Cause I've got something to admit
I met a man out in the sticks
Of Good Ole Miss
He drove a series 10 Cadillac and wore a cigar on his lip


Don't you know the devil wears a suit and tie
Saw him driving down the 61' in early July
White as a cotton field and sharp as a knife
I heard him howling as he passed me by


And he said
I know you, I know you young man
I know you by the state of your hands
You're a six-string picker
Just as I am
Let me learn you something
I know a few turns to make all the girls dance

Don't you know the devil wears a suit and tie
Saw him driving down the 61' in early July
White as a cotton field and sharp as a knife
I heard him howling as he passed me by


Oh
Foolish, foolish was I
Damn my foolish eyes
'Cause that man's lessons
Had a price, oh sweet price
My sweet soul, everlasting
A very own eternal light


Don't you know that the devil wears a suit and tie
Saw him driving down the 61' in early July
White as a cotton field and sharp as a knife
I heard him howling as he passed me by
Well, the devil wears a suit and tie
I saw him driving down the 61' in early July
White as a cotton field and sharp as a knife
I heard him howling as he passed me by