tekstowo.pl

Coldplay - Viva la vida

Tłumaczenie:


Kiedyś rządziłem światem
Morza powstawały na mój rozkaz
Teraz rano śpię sam
Zamiatam ulice, które niegdyś były moją własnością

Kiedyś to ja rzucałem kości
Czułem strach w oczach mego wroga
Słuchałem jak śpiewał lud
Teraz umarł król, niech żyje król
W jednej chwili trzymałem klucz,
A w następnej mury blisko mnie
I odkryłem że moje zamki stoją
Na filarach z soli, na filarach z piasku

Słyszę dzwony Jeruzalem
Śpiewają chóry rzymskiej kawalerii
Bądźcie mym lustrem, mym mieczem i tarczą
Moimi misjonarzami w odległej krainie
Z jakiegoś powodu, którego nie potrafię wyjaśnić
Gdy odeszłaś, już nigdy,
Nigdy nie było ani jednego uczciwego słowa
I to było wtedy, gdy rządziłem światem

To był szalony i dziki wiatr
Zmiótł drzwi, by wpuścić mnie do środka
Zbite szyby i odgłos bębnów
Ludzie nie mogli uwierzyć, czym się stałem
Rewolucjoniści czekali
Na moją głowę podaną na srebrnej tacy
Zwykła marionetka na samotnym sznurku
Któż chciałby kiedykolwiek być królem?

Słyszę dzwony Jeruzalem
Śpiewają chóry rzymskiej kawalerii
Bądźcie mym lustrem, mym mieczem i tarczą
Moimi misjonarzami w odległej krainie
Z jakiegoś powodu, którego nie potrafię wyjaśnić
Wiem, że Święty Piotr nie wezwie mego imienia.
Ani jednego uczciwego słowa
Ale to było wtedy, gdy rządziłem światem

Oh oh oh oh oh oh oh [x5]

Słyszę dzwony Jeruzalem
Śpiewają chóry rzymskiej kawalerii
Bądźcie mym lustrem, mym mieczem i tarczą
Moimi misjonarzami w odległej krainie
Z jakiegoś powodu, którego nie potrafię wyjaśnić
Wiem, że Święty Piotr nie wezwie mego imienia.
Ani jednego uczciwego słowa
Ale to było wtedy, gdy rządziłem światem

Tekst piosenki:


I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listened as the crowd would sing
Now the old king is dead long live the king
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand

I hear Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you'd gone there was never
Never an honest word
And that was when I ruled the world

It was a wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become
Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?

I hear Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know St Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

Oh oh oh oh ohh oh [x5]

Hear Jerusalem bells a-ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know St Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world