Cliff Richard - The Young Ones

Tłumaczenie:


Młodzi,
Najdroższa, to my jesteśmy młodzi,
A młodzi nie powinni się bać,
Żyć, kochać,
Dopóki płomień jest silny,
Bo nie będziemy młodzi na długo.

Jutro,
Po co czekać na jutro,
Jutro czasami nie nadchodzi.
Miłość, ja,
To piosenka do zaśpiewania,
A najlepszy czas żeby śpiewać jest, kiedy jesteśmy młodzi.

Raz w życiu
Zdarza się taka miłość.
Ja potrzebuję ciebie, ty potrzebujesz mnie
Och, najdroższa, czy nie widzisz?
Młode sny
Powinny być śnione razem,
Młode serca nie powinny się bać.
I pewnego dnia, kiedy lata upłyną
Najdroższa, młodzi będą uczyć się od nas.
Młodzi,
Najdroższa, to my jesteśmy młodzi.
Młodzi,
Najdroższa, to my jesteśmy młodzi.

Tekst piosenki:


The young ones,
Darling we're the young ones,
And young ones shouldn't be afraid.

To live, love
While the flame is strong,
For we won't be the young ones very long.

Tomorrow,
Why wait till tomorrow,
Tomorrow sometimes never comes.
Love, me,
There's a song to be sung
And the best time is to sing while we're young.

Once in every lifetime
Comes a love like this.
I need you and you need me.
Oh my darling can't you see.
Young dreams
Should be dreamed together,
Young hearts shouldn't be afraid.
And some day when the years have flown
Darling, this will teach the young ones of our own.
The young ones
Darling, we're the young ones
The young ones
Darling, we're the young ones.