Cirith Ungol - Nightmare

Tłumaczenie:


Uciemiężony na wieczność przez rzecz która nawiedza me sny
Gdy próbuje ją dostrzec, jedyne co widzę to siebie

Upiór w mistrzowskim planie, wysłany tu z czeluści
Przekleństwa, śmierć i chaos to jedyne co znam

Jestem złem
To jest we mnie
Jestem złem
To wszystko czym będę

Nie ma ucieczki i pokuty od mych ohydnych uczynków
Wskrzesiłem umarłych i przekląłem was wszystkich
Oraz przysłoniłem słońce

W mym umyśle spaliłem świat
Milion razy albo i więcej
Modlę się i mam nadzieję że me wizje
To tylko koszmary jak poprzednio

Jestem złem
To jest we mnie
Jestem złem
To wszystko czym będę

Jestem złem
To jest we mnie
Jestem złem
To wszystko czym będę

Balansuj na granicy świtu i zmierzchu
Bitwy w mojej głowie
I niech zacznie się wieczna wojna
Między żywymi i umarłymi

Posłuchaj mego ostrzeżenia
Bacz na każde moje słowo
To szaleństwo musi się zakończyć
Nim me koszmary zmienią się w dzień

Jestem złem
To jest we mnie
Jestem złem
To wszystko czym będę

Tekst piosenki:


Burdened now forever by the thing that haunts my dreams
When I try to catch a glimpse of it, all I see is me

A specter in the master plan, sent here from below
Curses, death and chaos are the only things I know

I'm evil
That’s what's inside of me
I'm evil
That's all I’ll ever be

No escape and no atonement for the wicked deeds I've done
Raised the dead and cursed you all
And blotted out the sun

In my mind I've burned the world
A million times or more
Hope and pray my visions
Are just nightmares like before

I'm evil
That's what's inside of me
I'm evil
That's all I'll ever be

I'm evil
That's what's inside of me
I'm evil
That's all I'll ever be

Walk the line of dawn and twilight
The battles in my head
And begin the war eternal
Between the living and the dead

Listen to my warning
Heed every word I say
This madness has to stop
Before my nightmares turn to day

I'm evil
That’s what's inside of me
I'm evil
That's all I'll ever be