Christina Aguilera - Black Velvet

Tłumaczenie:


Mississipi w środku okresu suszy
Jimmy Rogers głośno puszczany na gramofonie
Matka tańczy z dzieckiem na ramieniu
Słońce wygląda jak melasa na niebie

Chłopiec mógł śpiewać, wiedział jak wszystkim poruszać
Zawsze chciał więcej, zostawiłby cię wyczekującą na

Czarny aksamit i uśmiech tego małego chłopca
Czarny aksamit z cichym, południowym stylem
Nowa religia, która rzuci cię na kolana
Czarny aksamit, jeśli cię zadowala

W Memphis muzyka jest jak fala gorąca,
Biała błyskawica, mająca doprowadzić cię do szaleństwa
Dziecko matki jest w sercu każdej uczennicy
"Love me tender" pozostawia je płaczące w alejce

Sposób w jakim się poruszał, to był grzech, tak słodki i prawdziwy
Zawsze chciał więcej, zostawiłby cię wyczekującą na

Czarny aksamit i uśmiech tego małego chłopca
Czarny aksamit z cichym, południowym stylem
Nowa religia, która rzuci cię na kolana
Czarny aksamit, jeśli cię zadowala

Każde słowo każdej piosenki, którą śpiewał było dla ciebie
Zaginął wśród fleszy, stało się to tak wcześnie
Co mogłaś zrobić?

Czarny aksamit i uśmiech tego małego chłopca
Czarny aksamit z cichym, południowym stylem
Nowa religia, która rzuci cię na kolana
Czarny aksamit, jeśli cię zadowala

Czarny aksamit i uśmiech tego małego chłopca
Czarny aksamit z cichym, południowym stylem
Nowa religia, która rzuci cię na kolana
Czarny aksamit, jeśli cię zadowala

Jeśli cię zadowala, jeśli cię zadowala, jeśli cię zadowala

Tekst piosenki:


Mississippi in the middle of a dry spell
Jimmy Rogers on the Victrola up high
Mama's dancin' with baby on her shoulder
The sun is settin' like molasses in the sky

The boy could sing, knew how to move everything
Always wanting more, he'd leave you longing for

Black velvet and that little boy's smile
Black velvet with that slow southern style
A new religion that'll bring ya to your knees
Black velvet if you please

Up in Memphis the music's like a heatwave
White lightning, bound to drive you wild
Mama's baby's in the heart of every school girl
"Love me tender" leaves 'em cryin' in the aisle

The way he moved, it was a sin, so sweet and true
Always wanting more, he'd leave you longing for

Black velvet and that little boy's smile
Black velvet with that slow southern style
A new religion that'll bring ya to your knees
Black velvet if you please

Every word of every song that he sang was for you
In a flash he was gone, it happened so soon
What could you do?

Black velvet and that little boy's smile
Black velvet with that slow southern style
A new religion that'll bring ya to your knees
Black velvet if you please

Black velvet and that little boy's smile
Black velvet with that slow southern style
A new religion that'll bring ya to your knees
Black velvet if you please

If you please, if you please, if you please