Chelsea Wolfe - Simple Death

Tłumaczenie:


Prosta śmierć odczuwa się nieskończenie
w porównaniu do końca wszystkiego,
mroczny, mroczny świat
niebezpieczne religie
i wszystko co nam pozostało do nauczenia
pustka wewnątrz, pustka bez
otoczeni oraz zrażeni
nieraz nie wiem
czy znajdę odpowiedź
bądź czy
w ogóle zadałam pytanie
czasem nocą wiem, że znajdę odpowiedź
w ciszy
słyszę czyjś krzyk
zagubionego i samego w zdezorientowaniu
krzyczę
ale nie mogę się obudzić
patrzeliśmy dookoła
i wszystko było martwe
nasze rozpadające się ciała, tak mocno zakochane
pustka wewnątrz, pustka bez
lecz głos nadal szepta:
błekitna mgiełka
jasne światło
burza piaskowa
północ
błekitna mgiełka
jasne światło
burza piaskowa
północ
drogi stają się rzekami
woda unosi się
pozwól, że popływam
tak boję się znależć...
nieraz nie wiem
czy znajdę odpowiedź
bądź czy
w ogóle zadałam pytanie
czasem nocą wiem, że znajdę odpowiedź
w ciszy
słyszę czyjś krzyk
zagubionego i samego w zdezorientowaniu
krzyczę
ale nie mogę się obudzić
piękno końca tego wszystkiego

Tekst piosenki:


Simple death feels infinite
Compared to the end of it all
Dark, dark world
Dangerous religion
And all we have left to learn
Empty within, empty without
Surrounded and estranged

Sometimes I don’t know
If I’ll find the answer
Or if I’ve ever asked the question
Some nights I know I’ll find the answer
In silence
I hear it cry

Lost and alone in confusion
I’m screaming
But i can’t wake up

We looked around
And all was dead
Our rotting bodies so deeply in love
Empty within, empty without
But a voice keeps on whispering

Blue haze
White light
A desert storm
Midnight

Blue haze
White light
A desert storm
Midnight

The roads become rivers
The water starts to rise
Let me swim
I’m so scared to find..

Sometimes I don’t know
If I’ll find the answer
Or if I’ve ever asked the question
Some nights I know I’ll find the answer
In silence
I hear it cry

Lost and alone in confusion
I’m screaming
But I can’t wake up

The end of the beauty of it all
The end of the beauty of it all
The end of the beauty of it all
The end of the beauty of it all