Cage The Elephant - The War Is Over

Tłumaczenie:


Kiedy byłem młodym mężczyzną, nikogo nie potrzebowałem
Poobijany i połamany, roztrzaskany, zawsze uciekając
Bezpieczny za pół-uśmiechem, leżąc w cieniach
Stałem się bogatym mężczyzną, trzymałem cały świat w moich dłoniach
Jednak wewnętrznie byłem biedny, ciągle krzycząc "Nie rozumiem"
"Czemu wciąż uciekam?" "Czemu wciąż się ukrywam"
"Jaki jest sens życia, kiedy czuję się, jakbym umierał?"

Możesz zbudować ściany, miłość je zburzy
Możesz ukryć swoje serce w środku prawdziwego domu*
Możesz zbudować ściany, zbudować je do samego nieba
Pewnego dnia zrozumiesz, że miłość była obustronna
Wojna się skończyła

Spotkałem rozważnego mężczyznę, powiedział mi "Usiądź przy mnie synu"
"Kiedy byłem młody, byłem jak ty, Synem Marnotrawnym"
Bezpiecznym za pół-uśmiechem, ukrywającym się w cieniach
Mówiącym, że wszystko będzie dobrze, bo ja tak mówię

Możesz zbudować ściany, miłość je zburzy
Możesz ukryć swoje serce w środku prawdziwego domu*
Możesz zbudować ściany, zbudować je do samego nieba
Pewnego dnia zrozumiesz, że miłość była obustronna

Wojna się skończyła, miłość już wygrała
Wojna się skończyła, wojna się skończyła
Wojna się skończyła, miłość już wygrała
Wojna się skończyła, wojna się skończyła

Powietrze zastałe przez tak długo czas
Czuję się taki mały
Wiem co będzie dalej, co będzie dalej

Możesz zbudować ściany, miłość je zburzy
Możesz ukryć swoje serce w środku prawdziwego domu*
Możesz zbudować ściany, zbudować je do samego nieba
Pewnego dnia zrozumiesz, że miłość była obustronna

Wojna się skończyła, miłość już wygrała
Wojna się skończyła, wojna się skończyła
Wojna się skończyła, miłość już wygrała
Wojna się skończyła, wojna się skończyła
*To odwołanie jest najprawdopodobniej do rzeczy, które powinien zrobić "prawdziwy mężczyzna" - zbudować dom, posadzić drzewo...

Tekst piosenki:


[Verse 1]
When I was a young man, I never needed anyone
Bruised and broken, shattered, always on the run
Safe behind a half-smile, laying in the shadows
I became a rich man, I held the world up with my hands
Inside I was a poor man, still screaming, "I don't understand"
"Why am I always running?" "Why am I always hiding?"
"What's the point in living when living feels like dying?"

[Chorus]
You can build your walls, love will tear it down
You can hide your heart inside a man-made house
You can build your walls, build 'em to the sky
One day you will find love was on both sides
The war is over

[Verse 2]
I came upon a wise man, he said, "Sit beside me son"
"When I was a young man, I was like you, the Prodigal Son"
Safe behind a half-smile, hidin' in the shadows
Tell 'em that it's all right, tell 'em 'cause you said so

[Chorus]
You can build your walls, love will tear it down
You can hide your heart inside a man-made house
You can build your walls, build 'em to the sky
One day you will find love was on both sides

[Post-Chorus]
The war is over, love's already won
The war is over, the war is over
The war is over, love's already won
The war is over, the war is over

[Bridge]
Time stands still so long
I feel so low
I know what follows, what follows

[Chorus]
You can build your walls, but love will tear it down
You can hide your heart inside a man-made house
You can build your walls, build 'em to the sky
One day you will find love was on both sides

[Post-Chorus]
The war is over, love's already won
The war is over, the war is over
The war is over, love's already won
The war is over, the war is over