tekstowo.pl

Budka Suflera - Cień wielkiej góry

Tłumaczenie:


She's coming cunningly,
Without warnings and without threats,
Is crying through the split rope,
The stone loosened from under the feet,
From under the feet.

Everything begins ordinarily,
Like every day of climbing,
A hard day.

The wall, the path beneath the peak,
And then suddenly a scream – oooooh...

High mountains, what makes them struggle with you?
The risk, the death, these always come together here.
The greatest thing is to get over the wall of one's fear,
One hundred will drop out, but the following will go further!

High mountains, I know what makes them struggle with you,
The risk, the death, these always come together here.
Hoarfrost on the eyelashes, the others are already going further,
A smile in the face, but they're new, they're brave,
Only sometimes there's thoughtfulness, only sometimes there's thoughtfulness.

You can choose your destiny yourself, the trace of the peaks, the peaks
You can choose your destiny yourself, understand it, go to the summit!

High mountains, what makes them struggle with you?
The risk, the death, these always come together here.
The greatest thing is to get over the wall of one's fear,
One hundred will drop out, but the following will go further
Only sometimes there's thoughtfulness, only sometimes there's thoughtfulness.

You can choose your destiny yourself, the trace of the peaks, the peaks
You can choose your destiny yourself, understand it, go to the summit!

Tekst piosenki:


Ona przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i gróźb,
Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp,
Wszystko zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień,
Ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk

Góry wysokie, co im z Wami walczyć każe?
Ryzyko, śmierć, te są zawsze tutaj w parze.
Największa rzecz, swego strachu mur obalić,
Odpadnie stu, lecz następni pójdą dalej.

Góry wysokie, wiem co z Wami walczyć każe,
Ryzyko, śmierć, te są zawsze tutaj w parze.
Na rzęsach szron, inni już idą dalej,
Na twarzy śnieg, lecz są nowi, śmiali są,

Tylko czasem zamyślenie,
Tylko czasem, zamyślenie.

Sam możesz wybierać los, szczytów, szczytów szlak,
Sam możesz wybierać los, zrozum to, wejdź na szczyt!

Góry wysokie, wiem co z Wami walczyć każe!
Ryzyko, śmierć, te są zawsze tutaj w parze.
Największa rzecz, swego strachu mur obalić,
Odpadnie stu, lecz następni pójdą dalej.

Tylko czasem, czasem zamyślenie,
Tylko czasem zamyślenie.

Sam możesz wybierać los, szczytów, szczytów szlak,
Sam możesz wybierać los, zrozum to, wejdź na szczyt!