Broken Bells - October

Tłumaczenie:


Więc pokazałaś mi swoje miasto
Powróciło znowu piekło
Nasza miłość jest do bani
Już wszyscy przyjaciele trzymają się ode mnie z daleka

Wiem, że może się to wydawać dziwne
Ponieważ nie jesteś jedyna
Pamiętam siebie jako samotnego dzieciaka
Bo taki byłem
I źle mnie zrozumiałeś
Źle mnie zrozumiałeś

(Uziem swoje poczucie wartości
Bo poranna iskra oparzeń
I wszystkie twoje szukające oczy
Mogą skarcić twój wrażliwy umysł)

Pamiętaj, co mówią
Nie ma skrótu do marzenia
To wszystko krew i pot
A życie jest tym, co uda Ci się zrobić pomiędzy

Ale to czego nie wiesz
Jest to, że jesteś za młoda i chętna do miłości
O burzliwych oczach
Więc masz zamiar dostać się do
Rowu, który sam otworzyłaś

(Uziem swoje poczucie wartości
Bo poranna iskra oparzeń
I wszystkie twoje szukające oczy
Mogą skarcić twój wrażliwy umysł)

Siostry rozproszą się
i zostawią cię z tyłu
Chcesz to przyszyć
Wyciąłem światło
pełne nastroju

Siostro wiesz już wystarczająco
Ale teraz po prostu odpuść
Nie biegnij, nie spiesz się
Po prostu popłyń

Poprzez dawanie i branie trzeba było się uczyć
Jak przejść przez węgle i się nie poparzyć
Ale tak naprawdę jesteś tylko małą dziewczynką
Grającą w parku aż do zachodu słońca

Kiedyś chciałaś dorosnąć
To było jedno z naszych pragnień
Niewątpliwie, myślisz, plotąc swoje włosy
Więc wy wszyscy dorośliście

Jeżeli zdecydujesz się przekroczyć granicę
W którą stronę chcesz polecieć?
Udawaj, że miłość mogła pomóc Ci znaleźć twoją drogę
Ale źle mnie zrozumiałaś
Ale źle mnie zrozumiałaś

Tekst piosenki:


So you showed me around your town
To hell again and back
Our love has served to alienate
All the friends you depend on

I know it might seem odd
Because your not the only one
I remember myself as a lonely child
So I was
And you've got me wrong
You've got me wrong

(Ground your sense of worth
Til the spark of morning burns
And all those searching eyes
Could scold your tender mind)

Remember what they say
There's no shortcut to a dream
It's all blood and sweat
And life is what you manage in between

But what you don't know
Is you're too young and eager to love
Seething eyes
So you're about to get into
The ditch that you opened up

(Ground your sense of worth
Til the spark of morning burns
And all those searching eyes
Could scold your tender mind)

So the stars aligned
And leave you behind
You wanna sow it up
Here come the light
Of an autumn moon
Sister you know enough
But for now just let it go
Don't run, don't rush
Just flow

Through the give and take you had to learn
How to cross the coals and not get burned
But you're really just a little girl
Playing in the park until the sun goes down

Sometime you want to rise
One did it's our desire
No doubt you think you braided your own hair
So you're all grown up

Should you want to cross the line
Which way do you want to fly?
Pretend that love could help you find your way
But you got me wrong
Yeah you got me wrong