tekstowo.pl

Broken Back - Wait

Tłumaczenie:


Nieczysta jest
Ta śmierć u progu mych drzwi
Nie ma nad czym płakać
Nie ma, przyrzekał
Wypalam się
Jak już mnie nie będzie
Wykłócaj się z losem
Przebacz mi, synu

Byłem czekaniem, poczekaj
Nie wiem, czy zostanę
Hej, powiedział delikatnie
Pozwól mi trzymać cię w objęciach
Kiedy będę podliczać nasze serca
Byłem czekaniem, czekaniem, czekaniem

Raz na jakiś czas
Podążasz na południe, by pokazać
Pamiętać wszystkie wątpliwości
Pamiętać wojny
Nadzieja w twoich oczach
jest w końcu nadzieją
Nie ma nad czym płakać
Nie ma, przyrzekał

Byłem czekaniem, poczekaj
Nie wiem, czy zostanę
Hej, powiedział delikatnie
Pozwól mi trzymać cię w objęciach
Kiedy będę podliczać nasze serca
Byłem czekaniem, czekaniem, czekaniem

Tekst piosenki:


[Verse 1]
It’s impure
The death at my door
Nothing to cry about
Nothing, he swore
I’m burning out
Once time I’m gone
Argue the odds
Forgive me, son

[Chorus]
I was wait, wait
I don’t know if I’m gonna stay
Hey, he said in a delicate way, way
Let me hold you when I summate
Our heart
I was wait, wait, wait, wait

[Verse 2]
Once in awhile
You go down to show
Remember all the doubts
Remember wars
Hope in your smile
Is hope after all
Nothing to cry about
Nothing he swore

[Chorus]
I was wait wait
I don’t know if I’m gonna stay
Hey, he said in a delicate way, way
Let me hold you when I summate
Our heart
I was wait, wait, wait wait
I was wait wait