Brett Anderson - Keen Yellow Planet (with Stina Nordenstam)

Tłumaczenie:


Lodowata żółta planeta
Krwawiąca w noc
Ukryte oceany tęsknoty
Powiedz mi teraz, że to prawda

Odurzony przez gwiazdy
Bardzo daleko od lądu
W hotelu blisko lotniska
Słyszę, jak samoloty startują i lądują

Nigdy nie jestem blisko
I jestem tylko tym cieniem
Pod twoim oknem
Lubię tę pozę
Przez całą noc moje gołe spojrzenie
Sprawi, że nie zaśniesz
Nie zaśniesz

Lodowata żółta planeta
Krwawiąca w dół na ziemię
Wszyscy śmiertelnie poważni kochankowie
Powiedzcie mi teraz, co to jest warte

Odurzony przez ciemność
Bardzo daleko od domu
Ta trucizna musi być nieszkodliwa
Bo moje ciało jest wciąż ciepłe

Nigdy nie jestem daleko
Od miejsca, gdzie leżę
Łatwo sięgnę i dotknę cię
Pobudzę twoje serce
Będę się w ciebie wpatrywać
Dokąd nie odwzajemnisz mojego spojrzenia
Mojego spojrzenia

Tekst piosenki:


The keen yellow planet
Bleeding out into the night
Hidden oceans of longing
Now tell me that this is right

Intoxicated by stars
Very far away from land
At a hotel near the airport
I hear the planes start and land

I'm never close
And I'm just that shadow
Underneath your window
I like the pose
All night my naked stare
Will make you stay awake
Awake

The keen yellow planet
Bleeding down over the earth
All dead serious lovers
Now tell me what this is worth

Intoxicated by darkness
Very far away from home
This poison must be harmless
'Cause my body is still warm

I'm never far
From where I lie
I'll easily reach and touch you
I will stir your heart
I will stare you out
Till you return my gaze
My gaze