tekstowo.pl

Bob Dylan - Pay in Blood

Tłumaczenie:


A więc mielę swoje życie, powoli i dokładnie
Nic bardziej rujnującego niż to co ja muszę znosić
Ja moknę nawet w świetle słonecznym
Mogę cię ukamienować na śmierć za zło które zrobiłeś
Wcześniej czy później popełnisz błąd
Ja zakuję cię w łańcuch którego nigdy nie zerwiesz
Twoje ręce ciało i kości
Ja płacę krwią, ale nie moją własną

Noc za nocą, dzień za dniem
Odzierają cię z twoich nieprzydatnych marzeń
Im więcej biorę, tym więcej daję
Im bardziej umieram, tym bardziej jestem żywy
Mam coś w kieszeni że oczy ci wyjdą na wierzch
Mam psy które mogłyby rozdzielić twoje członki
Ja krążę wokół Południowej Strefy
Ja płacę krwią, ale nie moją własną

To co mam to słabe karty
Ale będę nimi grał czy chcę czy nie
Przysięgłem trzymać się Bożych praw
Możecie mnie postawić przed plutonem egzekucyjnym
Miałem w około do czynienia z awanturnikami
Takimi jak ty, mój piękny przyjacielu
Moja ręka która jest tak twarda, musi być z kamienia
Ja płacę krwią, ale nie moją własną

Następny polityk wszystko olewa
Następny głodny żebrak posyła ci pocałunek
Masz takie same oczy jak ma twoja matka
Gdybyś tylko mógł udowodnić kto był twoim ojcem
Ktoś pewnie wsypał narkotyk do twego wina
Wychlałeś go i przekroczyłeś granicę przyzwoitości
Człowiek nie może żyć tylko chlebem
Ja płacę krwią, ale nie moją własną

Jak ja wrócę do domu, nikt nie wie
Lub jak ja przeżyję tak dużo ciosów
Ja przeszedłem piekło, co dobrego z tego wyszło ?
Ty sukinsynu!, ja mam mieć do ciebie szacunek ?
Ja będę sprawiedliwy wobec ciebie, ja ci wypcham portfel
Pokaż mi najpierw twoje zalety moralne
Usłysz jak wołam i usłysz jak jęczę
Ja płacę krwią, ale nie moją własną

Ty pieścisz swoją kochankę w łóżku
Przyjdź tutaj, ja ci rozwalę ten wszawy łeb
Nasz naród musi być ocalony i uwolniony
Ty jesteś oskarżony o morderstwo, jak się wytłumaczysz ?
Oto jak ja spędzam dni
Ja przyszedłem zakopywać, a nie chwalić
Wypiję swoją dawkę i będę spał sam
Ja płacę krwią, ale nie moją własną

* Cała piosenka jest potępieniem polityków ?????
Z tym się nie zgadzam po przeczytaniu interpretacji Pana
Tony Attwood'a, Patrz komentarz

Tekst piosenki:


Well I'm grinding my life out, steady and sure
Nothing more wretched than what I must endure
I'm drenched in the light that shines from the sun
I could stone you to death for the wrongs that you done
Sooner or later you make a mistake
I'll put you in a chain that you never will break
Legs and arms and body and bone
I pay in blood, but not my own

Night after night, day after day
They strip your useless hopes away
The more I take the more I give
The more I die the more I live
I got something in my pocket make your eyeballs swim
I got dogs could tear you limb from limb
I'm circling around the Southern Zone
I pay in blood, but not my own

Low cards are what I've got
But I'll play this hand whether I like it or not
I'm sworn to uphold the laws of God
You could put me out in front of a firing squad
I've been out and around with the rowdy men
Just like you, my handsome friend
My head's so hard, must be made of stone
I pay in blood, but not my own

Another politician pumping out the piss
Another angry beggar blowing you a kiss
You got the same eyes that your mother does
If only you could prove who your father was
Someone must have slipped a drug in your wine
You gulped it down and you cross the line
Man can't live by bread alone
I pay in blood, but not my own

How I made it back home, nobody knows
Or how I survived so many blows
I've been through hell, what good did it do?
You bastard! I'm suppose to respect you?
I'll give you justice, I'll fatten your purse
Show me your moral virtues first
Hear me holler and hear me moan
I pay in blood but not my own*You pet your lover in the bed
Come here, I'll break your lousy head
Our nation must be saved and freed
You've been accused of murder, how do you plead?
This is how I spend my days
I came to bury, not to praise
I'll drink my fill and sleep alone
I pay in blood, but not my own

*The whole song is a damnation of politicians