Bob Dylan - Like a Rolling Stone

Tłumaczenie:


Dawno, dawno temu ubierałaś się elegancko
Rzucałaś włóczęgom dziesięciocentówki u szczytu chwały, czyż nie?
Ludzie wołali 'Strzeż się, laleczko, staczasz się'
Myślałaś, że oni wszyscy żartują sobie z ciebie
Śmiałaś się z wszystkich wystających na rogach ulic
Teraz nie rozmawiasz tak głośno
Teraz nie wydajesz się tak dumna
Gdy musisz żebrać o swój następny posiłek

Jak to jest
Jak to jest
Być bez domu
Bez drogi do domu
Jak kompletnie nieznany ktoś
Jak toczący się kamień

Poszłaś do najlepszej szkoły, Panno Samotna
Ale wiesz, że byłaś tam tylko wykorzystywana
Nikt nigdy nie nauczył cię, jak żyć na ulicy
Teraz dowiedziałaś się, że musisz się do tego przyzwyczaić
Mówiłaś, że nigdy nie pójdziesz na układy
Z tajemniczym włóczęgą, ale teraz zrozumiałaś
Że on nie sprzedaje żadnych usprawiedliwień
Gdy patrzysz w pustkę w jego oczach
I pytasz go, czy ubijecie interes

Jak to jest
Jak to jest
Być zdanym na siebie
Bez drogi do domu
Jak kompletnie nieznany ktoś
Jak toczący się kamień

Nigdy nie odwróciłaś się, by zobaczyć zmarszczone brwi żonglerów i clownów
Gdy podchodzili i robili dla ciebie sztuczki
Nigdy nie zrozumiałaś, że to nie jest dobre
Nie powinnaś pozwalać, by inni dostawali kopniaka za ciebie
jeździłaś na chromowanym rumaku z swoim dyplomatą
Który trzymał na swoim ramieniu syjamskiego kota
Czy to nie jest trudne, kiedy odkryłaś
Że nie był tym, za kogo go miałaś
Po tym, gdy wziął od ciebie wszystko, co mógł ukraść

Jak to jest
Jak to jest
Być zdanym na siebie
Bez drogi do domu
Jak kompletnie nieznany ktoś
Jak toczący się kamień

Księżniczka na wieży i ci wszyscy czarujący ludzie
Oni piją i myślą, że im się udało
Wymieniając wszystkie cenne upominki i rzeczy
Lepiej podnieś swój diamentowy pierścionek, lepiej zastaw go kochanie
Byłaś taka rozbawiona
Przy Napoleonie w szmatach i języku którego używał
Idź do niego, on cię wzywa, nie możesz odmówić
Gdy nic nie masz, nie masz nic do stracenia
Jesteś teraz niewidzialna, nie masz żadnych sekretów do ukrycia

Jak to jest
Jak to jest
Być zdanym na siebie
Bez drogi do domu
Jak kompletnie nieznany ktoś
Jak toczący się kamień

Tekst piosenki:


Once upon a time you dressed so fine
You threw the bums a dime in your prime, didn't you?
People'd call, say, "Beware doll, you're bound to fall"
You thought they were all kiddin' you
You used to laugh about
Everybody that was hangin' out
Now you don't talk so loud
Now you don't seem so proud
About having to be scrounging for your next meal.

How does it feel
How does it feel
To be without a home
With no direction and home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

You've gone to the finest school all right, Miss Lonely
But you know you only used to get juiced in it
And nobody has ever taught you how to live on the street
And now you find out you're gonna have to get used to it
You said you'd never compromise
With the mystery tramp, but now you realize
He's not selling any alibis
As you stare into the vacuum of his eyes
And ask him do you want to make a deal?

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

You never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns
When they all come down and did tricks for you
You never understood that it ain't no good
You shouldn't let other people get your kicks for you
You used to ride on the chrome horse with your diplomat
Who carried on his shoulder a Siamese cat
Ain't it hard when you discover that
He really wasn't where it's at
After he took from you everything he could steal.

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction and home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

Princess on the steeple and all the pretty people
They're drinkin', thinkin' that they got it made
Exchanging all kinds of precious gifts and things
But you'd better lift your diamond ring, you'd better pawn it babe
You used to be so amused
At Napoleon in rags and the language that he used
Go to him now, he calls you, you can't refuse
When you got nothing, you got nothing to lose
You're invisible now, you got no secrets to conceal.

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction and home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?