tekstowo.pl

Black Sabbath - Call of the wild

Tłumaczenie:


W tej ostatniej i ostatecznej godzinie, nie schowasz się
nigdzie, możesz biec
wszystkie oczy są skierowane na ciebie, jak zagubione Odwieczne Światło
Książęta i Królowie, skrzydlate Demony
Wzywają z piekła twoje strachy

To wołanie dzikości,woła ciebie

W tej ostatniej godzinie makabry, czarownice płaczą
i zmieniają się w przedksiężycowy pył
Mnóstwo dusz zginęło na zawsze, ale jedna przetrwała
wzywając melodię Lucyfera

To wołanie dzikości,woła ciebie

Bohaterze, sam w grobie bez snów
Bohaterze, nie wierz w przeznaczenie, nie jest tym, czym się wydaje

Jedyne, co musisz zrobić, to pozostać wolnym
Jesteś jedyny, oni zwracają się do piekła krzycząc

Pośród odważnych nie ma miejsca na strach przed diabłem
W obliczu bólu, oto bitwa do wygrania

wszystkie oczy są skierowane na ciebie, jak Odwieczne Światło
Książęta i Królowie, skrzydlate Demony
Wzywają z piekła twoje strachy

To wołanie dzikości,woła ciebie

W tej ostatniej godzinie makabry, czarownice płaczą
i zmieniają się w przedksiężycowy pył
Mnóstwo dusz zginęło na zawsze, ale jedna przetrwała
wzywając melodię Lucyfera

To wołanie dzikości,woła ciebie

Bohaterze, sam w grobie bez snów
Bohaterze, nie wierz w przeznaczenie, nie jest tym, czym się wydaje

Bohaterze, boisz się diabła palącego twoją duszę
Bohaterze,to wołanie dzikości
Bohaterze, rozdziera twą duszę

Tekst piosenki:


In this last and final hour, you can't hide
There's nowhere now that you can run
All eyes are on you, like a lost Eternal Light
Princes and Kings, Demons with wings
Summon your fears from hell

It's the call of the wild Calling you

In this last macabre hour, witches cry
and turn to dust before the moon
Many spirits are lost forever, but one survives
To call the tune of lucifer

It's the call of the wild Calling you

Hero, only in the grave are there no dreams
Hero, don't beleive in fate, it ain't what it seems

All you gotta do now is stay free
You're the one they turn to when hell screams

Fear of the devil has no place among the brave
Faced with pain, there's a battle to be won
All eyes are on you, like a lost Eternal Light

Princes and Kings, Demons with wings
Summon your fears from hell

It's the call of the wild Calling you

Hero, only in the grave are there no dreams
Hero, don't beleive in fate, it ain't what it seems

Hero, only in the grave are there no dreams
Hero, don't beleive in fate, it ain't what it seems

Hero, you got the fear of the devil burning your soul
Hero, It's the call of the wild
Hero, Tearing your soul