Bee Gees - Then You Left Me

Tłumaczenie:


Nigdy nie proszę Cię o czas, kochanie.
Nigdy nie proszę o żadne kłamstwa.
Ranisz tylko tego, którego kochasz najbardziej, kochanie.
Musiałaś tylko sprawić, żebym zapłakał.

Bo zostawiłaś mnie (zostawiłaś mnie) całkiem samego (zostawiłaś mnie)
Zostawiłaś mnie (zostawiłaś mnie) samego.

I każdej nocy siadam obok mojego łóżka, kochanie.
I ciągle myślę o Twojej miłości.
Rzeczy, o których marzyliśmy.
Jak bardzo cię kocham, kochanie.
Mieliśmy świat i gwiazdy w górze.

Ale potem zostawiłaś mnie (zostawiłaś mnie) całkiem samego. (zostawiłaś mnie)
Zostawiłaś mnie. Zostawiłaś mnie (zostawiłaś mnie) bym stał sam.
Zostawiłaś mnie samego.
Zostawiłaś mnie samego.
Zostawiłaś mnie. Zostawiłaś mnie. Zostawiłaś mnie. Zostawiłaś mnie.

Tekst piosenki:


I never ask for any time from you baby.
I never ask for any lies.
You only hurt the one you love the most baby.
You only had to make me cry.

'Cause you left me (you left me) all alone (you left me)
You left me (you left me) to stand alone.

And ev'ry night I sit beside my bed baby.
And I keep thinking of your love.
The things we dreamed about.
How much I love you baby.
We had the world and the stars above.

But then you left me (you left me) all alone. (you left me)
You left me. You left me (you left me) to stand alone.
You left me to stand alone.
You left me to stand alone.
You left me. You left me. You left me. You left me.