tekstowo.pl

Barbra Streisand - Woman in Love

Tłumaczenie:


"Zakochana kobieta"

Życie jest chwilą w kosmosie,
Kiedy marzenia przepadną
Jest bardziej osamotnionym miejscem.
Całuję poranek na pożegnanie,
Ale w środku wiesz
nigdy nie wiadomo dlaczego.....

Droga jest wąska i długa
Kiedy oczy się spotykają,
A uczucie jest silne...
Odwracam się od ściany.
Potykam się i upadam,
ale daję Ci to wszystko!.

Jestem zakochaną kobietą
I zrobiłabym wszystko,
Żeby zabrać Cię do swojego świata
I tam Cię zatrzymać.
To jest prawo, którego bronię
przez cały czas
Co mam zrobić?

Z Tobą na zawsze moim
W miłości nie ma miary czasu.
Zaplanowaliśmy to wszystko na początku,
że Ty i ja żyjemy
w naszych sercach.

Mogą nas dzielić oceany,
Czujesz moją miłość?
Słyszę, co mówisz.
Nie prawda jest zawsze kłamstwem
Potykam się i upadam
ale daję Ci to wszystko!

Jestem zakochaną kobietą
I zrobiłabym wszystko,
Żeby zabrać Cię do swojego świata
I tam Cię zatrzymać.
To jest prawo, którego bronię
przez cały czas
Cóż mam zrobić?

Jestem zakochaną kobietą
I mówię do Ciebie
Wiesz (wiem) jak się czujesz
Co kobieta może zrobić?
To jest prawo, którego bronię
przez cały czas

Jestem zakochaną kobietą
I zrobiłabym wszystko,
Żeby zabrać Cię do swojego świata
I tam Cię zatrzymać.
To jest prawo, którego bronię
przez cały czas
Co mam zrobić?

Tekst piosenki:


Life is a moment in space,
when the dream is gone
it's a lonelier place.
I kiss the morning goodbye,
but down inside you know
we never know why.

The road is narrow and long
when eyes meet eyes
and the feeling is strong.
I turn away from the wall.
I stumble and fall,
but I give you it all.

I am a woman in love
and I'd do anything
to get you into my world,
and hold you within.
It's a right I defend
over and over again.
What do I do?

With you eternally mine,
In love there is
no measure of time.
We planned it all at the start
that you and I live
in each others heart.

We may be oceans away,
you feel my love
I hear what you say.
No truth is ever a lie.
I stumble and fall,
but I give you it all.

I am a woman in love
and I'd do anything
to get you into my world,
and hold you within.
It's a right I defend
over and over again.
What do I do?

I am a woman in love
and I'm talkin' to you.
You know (I know) how you feel
what a woman can do.
It's a right I defend
over and over again

I am a woman in love
and I'd do anything
to get you into my world,
and hold you within.
It's a right I defend
over and over again.
What do I do?