B.A.R.F. - Artificial Peace

Tłumaczenie:


Sztuczny pokój

Każdego dnia gdy kupujesz gazetę
Każdego dnia gdy włączasz TV
Każdego dnia gdy słuchasz radia

Możesz przeczytać
Możesz zobaczyć
Możesz usłyszeć

Tylko jedną rzecz

Przemoc

Sztuczny pokój

Tekst piosenki:


Artificial peace

Everyday when you buy the newspaper
Everyday when you light up the t.v.
Everyday when you listen to the radio

You can read
You can see
You can hear

Just one thing

Violence

Artificial peace