Awaken the Gigant - Feel Alive

Tłumaczenie:


To szalone
Spadać w tył, do normalnego życia
To niebezpieczne, proszę przewiń do przodu
Naprzód, by czuć się żywym

Nie czuję się dobrze
Nie tym razem
Nie zmuszaj mnie do czucia się żywym
Więc kogo obwiniać
Cały ten czas
Nie zmusisz mnie do czucia się żywym

Nawet jeśli jesteś gorszy niż oczekiwałem
Wciąż to odrzucam
Te białe kłamstwa, one tańczą przez noc
Spróbujemy

Nie czuję się dobrze
Nie tym razem
Nie zmuszaj mnie do czucia się żywym
Więc kogo obwiniać
Cały ten czas
Nie zmusisz mnie do czucia się żywym

Tak daleko
Dalej od ciężaru, którego tak mocno się trzymałeś
Ogar w nocy
Przebudzę się
I ty się uwolniłeś
Uwolniłeś się

Nie czuję się dobrze
Nie tym razem
Nie zmuszaj mnie bym czuł się żywy

Nie czuję się dobrze
Nie tym razem
Nie zmuszaj mnie do czucia się żywym
Więc kogo obwiniać
Cały ten czas
Nie zmusisz mnie do czucia się żywym

Nie czuję się dobrze
Nie dobrze
Nie czuję się dobrze
Nie dobrze
Zmuś mnie bym czuł się żywy
Żywy

Tekst piosenki:


It's insane
Falling backwards, into a normal life
It's not safe, please fast forward
Forward to feel alive

I'm not okay
Not this time
Don't force me to feel alive
So who's to blame
All this time
Can't force me to feel alive

Even though you're much worse than I expected
Still I reject it
These white lies, they dance through the night
We try

I'm not okay
Not this time
Don't force me to feel alive
So who's to blame
All this time
Can't force me to feel alive
Force me to feel alive

So far away
Far from this burden that you held so tightly
The hound in the night
I will awaken out
And you have broken free
You have broken free

I'm not okay
Not this time
Don't force me to feel alive

I'm not okay
Not this time
Don't force me to feel alive
So who's to blame
All this time
Can't force me to feel alive

I'm not okay
Not okay
I'm not okay
Not okay
Force me to feel alive
Alive!!