Ateez - Intro : Long Journey

Tłumaczenie:


Ludzie go pragnął
Ludzie o nim marzą
Może być inny dla każdego z osobna
Może nas uzupełniać
Albo niszczyć
Może także zmienić świat
Ludzie nazywają go skarbem


Dźwięk wiejącego wiatru
z horyzontu
Ciepło słońca
uderzajace oceaniczne fale
Drganie piasku
które bije jak serca młodości
Jesteśmy na samym początku
tej długiej podróży


Mroźne wiatry
mogą sprawić, że zadrżymy
Ciepło słońca
może sprawić, że poczujemy pragnienie
Drgania piasku
mogą nas pochłonąć
Lecz nigdy się nie zatrzymamy


Złoto, wieczne życie
Honor, miłość, sława
Nie ma znaczenia o czym marzysz

Więc pozwól zadać mi pytanie
Co jest Twoim skarbem?

Dołączysz do nas?

Tekst piosenki:


People want it
People dream about it
It can be different
to every individual
It can complete us
Or It can destroy us
And It can change the world
People call it treasure

The sound of wind blowing
from the horizon
The warmth of the sun
hitting the ocean waves
The vibration of sand
beating like the hearts of youth
We’re at the starting point
of this long journey

The freezing winds
may make us shiver
The heat of the sun
may make us thirsty
The vibrations of the sand
may swallow us
But we’ll never stop

Gold eternal life
honor love fame
It doesn’t matter
what you dream for
So Let me ask you
What is your treasure

Will you join us