Asyllex - Can't trust anyone (demo)

Tłumaczenie:


Jesteśmy!
Zgromadzeni tu dzisiaj!
Jesteśmy!
Odrzuceni we wstydzie!
Jesteśmy!
Położonymi w cieniu niezależnymi portretami
Nikt nie zna naszej prawdy

Złamany człowiek którym pozostaję
Czasami czujący się szalonym
Straciłem swoją wiarę we wszystkich
Kiedy wszystko w co kiedykolwiek wierzyłem odeszło

Brak świadomości na drenaż
I nie ma grzeszników którym przebaczono
Mój deszcz dla nikogo nieświadomy
Próbując ingerować w moją samotność

Samotność! x3

Jesteśmy!
Zgromadzeni tu dzisiaj!
Jesteśmy!
Odrzuceni we wstydzie!
Jesteśmy!
Położonymi w cieniu niezależnymi portretami
Nikt nie zna naszej prawdy

Nie umiem nikomu zaufać
Nie umiem sobie wierzyć
Nie umiem słuchać kłamstw
Ich wszystkich oblicza

Złamany! Szalony! Zgubiony! Zaufaj!

Zostaję złamany
Czasami czujący się szalonym
Straciłem swoją wiarę we wszystkich
Kiedy wszystko w co kiedykolwiek wierzyłem odeszło

Wiara odeszła x3

Nie umiem nikomu zaufać
Nie umiem sobie wierzyć
Nie umiem słuchać kłamstw
Ich wszystkich oblicza

Tekst piosenki:


We are!
Gathered here tonight!
We are!
Cast away in shame!
We are!
Put in portraits of independent shadows
No one knows the truth of ours

Broken man I remain
Sometimes feeling inssane
Lost my trust in everyone
When everything I ever believed in is gone

no conciensness to drain
And no sinners left to blame
My rain is oblivious to anyone
Trying to interfere with my lonelyness

Lonelyness! X3

Chorus: We are!
Gathered here tonight!
We are!
Cast away in shame!
We are!
Put in portraits of indipentant shadows
No one knows the truth of ours


Can't trust anyone
Can't trust myself
Can't listen to the lies
That pictures everyone

Broken! Insane! Lost! TRUST!

Broken I remain
Sometimes feeling inssane
Lost my trust in everyone
When everything I ever believed in is gone

Believed in is gone x3

Can't trust anyone
Can't trust myself
Can't listen to the lies
That pictures everyone
Can't listen to the lies x2