Assemblage 23 - Grid

Tłumaczenie:


Żyjemy w sieci
Jej granice są bardzo wyraźne
I biada każdemu
Kto za nie wykroczy

Kruchy porządek
Który z trudem więzi
Każdą niezależną myśl
Która zagraża jego domenie

Klatka, którą zbudowaliśmy własnymi rękoma
Po prostu wykonywaliśmy rozkazy
Tragiczna opowieść, którą tak często się powtarza
Narracja objęta rygorystyczną kontrolą

Sieć decyduje o Twojej ścieżce
O wyborach na które możesz sobie pozwolić
Obca ręka decyduje o tym
Jakie prawa Ci przysługują

Oko czuwa nad Twoim bezpieczeństwem
Ale jeśli, będziesz się z nim spierać
Mściwe pięści ściągną Cię
Na dół, tam gdzie należysz

Klatka, którą zbudowaliśmy własnymi rękoma
Po prostu wykonywaliśmy rozkazy
Tragiczna opowieść, która tak często się powtarza
Narracja objęta rygorystyczną kontrolą

Te granice można narysować od nowa
Miecz Damoklesa*
Wisi nad siecią
Gotów powalić ją na kolana

A kiedy ostrze spadnie
I wszystkie ruiny spłoną
Zbudujemy tę sieć ponownie
Ponieważ nigdy nie wyciągamy wniosków

Klatka, którą zbudowaliśmy własnymi rękoma
Po prostu wykonywaliśmy rozkazy
Tragiczna opowieść, która tak często się powtarza
Narracja objęta rygorystyczną kontrolą


*Miecz Damoklesa – przenośnie: wyrok losu, niebezpieczeństwo, zagrożenie nieubłaganie wiszące nad człowiekiem.

Tekst piosenki:


We live within a grid
Its boundaries well-defined
And woe to anyone
Who steps outside the lines

A fragile order kept
That struggles to contain
Any independent thought
That threatens their domain

A cage we built with our own hands
We were just following commands
A tragic tale that’s often told
A narrative tightly-controlled

The grid decides your path
The options you’re allowed
A distant hand deciding
Which rights you’re endowed

An eye to keep you safe
But if you carry on
A vengeful fist to keep you
Down where you belong

A cage we built with our own hands
We were just following commands
A tragic tale that’s often told
A narrative tightly-controlled

The lines can be redrawn
A Sword of Damocles
Hangs above the grid
To bring it to its knees

And when the blade comes down
And all the ruins burn
We’ll build the grid again
Because we never learn

A cage we built with our own hands
We were just following commands
A tragic tale that’s often told
A narrative tightly-controlled