Askival - Sorrow of the Sun

Tłumaczenie:


Przez góry i drzewa
Widzę Cię tam
Stojąc obok złotego morza
Patrząc dumnie i uczciwe

Teraz, gdy odejdę, nie bój się
Wciąż czuwam nad tobą
Siedzę w Złotej Sali
Z najlepszym widokiem

W sali Valhalli
Oczekuję ciebie tutaj
W sali Valhalli
Gdzie wielki żyje wiecznie

Nie bój się swoich wrogów
Pozostań dumny i prawdziwy
Nigdy nie złam więź krwi
Nasza przyszłość spoczywa z tobą

Kiedy czujesz, że jesteś sam
Obserwuj lot orła
Obróć się i staw czoło swoim obawom
Nasz duch nigdy nie umrze

W sali Valhalli
Oczekuję ciebie tutaj
W sali Valhalli
Gdzie wielki żyje wiecznie

Tekst piosenki:


Through the mountains and the trees
I can see you there
Standing next to the golden sea
Looking proud and fair

Now that I'm gone don't be afraid
I still watch over you
In the golden hall I sit
With the greatest view

In the hall of Valhalla
I await you here
In the hall of Valhalla
Where the great live on forever

Never fear your enemies
Remain proud and true
Never break your bond of blood
Our future lies with you

When you feel like your alone
Watch the eagle fly
Turn away and face your fears
Our spirit will never die

In the hall of Valhalla
I await you here
In the hall of Valhalla
Where the great live on forever