Asking Alexandria - A Single Moment of Sincerity

Tłumaczenie:


Fałszywe opowieści, kłamstwa zrujnowanej królowej balu
Dlaczego powiedziałaś mi że wszystko jest dobrze?
Wszystko jest okay?

Na kolana
Oh, dlaczego mnie rozdarłaś?
Nie, dlaczego w środku wszystko umarło
Oh, mogłaś mi powiedzieć, przynajmniej bym wiedział
Nie, nie powinnaś mi mówić i wyryć tego w moich kościach

Wyrwijcie mi oczy, żeby usunąć dar wzroku
Dowodzi, że wciąż przeklinając nadal światło nie może nas tu znaleźć
Pomalowane na czerwono moje oczy płoną
A ty nadal ukrywasz się za falami

Twoje milczenie jest tak natarczywe
Twoje słowa nieustępliwe, grzebiące
Moje serce zdradza mnie dla ostatniego pierwszego pocałunku na pożegnanie
Zapadam w sen i szarpię jednym okiem

Wylewam każde kłamstwo, które wylałaś wcześniej
Ale nie przebaczę ci
Co się pomiędzy nami zdarzyło, co mogę dać by nas ocalić
Bycie sprawiedliwym nie do końca wystarczy
Co się pomiędzy nami zdarzyło, co mogę dać by ocalić siebie

Te oceany są oddalone od naszych serc (te oceany są)
Oddychanie stało się zbyt ciężkie

Krzycz głosem anioła
Kłam w imię ewangelii
Uśmiechaj się w twarz swoim ofiarom, uśmiechnij się dla mnie
To jest moja ostatnia prośba do ciebie
Trzymaj mój oddech
Trzymałem kurczowo do katastrofy
Trzymaj mój oddech

Tekst piosenki:


False tales lies of a washed up prom queen
Why’d you tell me everything was fine?
Everything was okay?

Get on your knees
Oh, why you tore me up?
No, why everything’s dead inside
Oh, you could’ve told me, at least I would’ve known
No, you should’ve told me and carved it in my bones

Tear out my eyes to remove the gift of sight
Proves ever cursing still, the light can’t find us here
Painted red my eyes are burning
And still you hide behind the waves

Your silence is so haunting
Your words relentless, burying in
My heart betrays me for a last first kiss goodbye
Fall asleep and jar one eye

Spilling every lie you’ve spilled before
But I’m not forgiving you
What happened between us, what can I give to save us
Being righteous isn’t quite enough
What happened between us, what can I give to save me

These oceans are far between our hearts (these oceans are)
The breathing has got too hard

Scream with the voice of an angel
Lie in the name of the gospel
Smile in the face of your victims, smile for me
This is my last request to you
Hold my breath
I was clutching on to disaster
Hold my breath